Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Utbetaling av strømstøtte for 2. kvartal i oktober

7. juli 2022

For framtidig strømstøtte til jordbruksforetak må man registrere seg på nytt hos Landbruksdirektoratet. Muligheten for registrering åpner i august og første utbetaling kommer i oktober, det skriver Bondelaget på sine nettsider

Forskriften for strømstøtte fra april 2022 til mars 2023 er nå vedtatt.

For jordbruksforetak er vilkårene for å få støtte så å si uendret. Alle må imidlertid registrere seg på nytt hos Landbruksdirektoratet, uavhengig om man har registrert seg og mottatt strømstøtte tidligere. 

Slik beregnes støttebeløpet for jordbruksforetak: (gjennomsnittlig spotpris i området – 70 øre per kWt eksklusive merverdiavgift) * 0,80 * 1,25 * antall kWt forbruk. Støtten kan gis for forbruk inntil 20 000 kWt per foretak per måned.

Ifølge direktoratets nettsider åpnes det for registreringer i løpet av august og da vil det kun være behov for å registrere seg én gang. Fristen for å registrere seg for støtte i 2. kvartal  er 30. september.

Utbetalingene vil nå være kvartalsvis, ikke månedlig slik ordningen var tidligere. 

Veksthus og vanningslag må sende søknad
For veksthus og vanningslag blir det en søknadsbasert ordning, søknadsfristen for 2. kvartal er 30. september.
Vanningslag får støtte for perioden april til oktober. For veksthus og vanningslag er det de faktiske strømkostnadene over 70 øre/kWt som legges til grunn.

Flere detaljer kan du finne i fastsettelsesbrevet her

Kilder: Bondelaget og Landbruksdirektoratet