Ungdom aksjonerer utenfor departementet
Foto: Natur og Ungdom

Ungdommene krevde åpenhet, Forsell svarte med rapporter på 1232 sider

12. mai 2018

Lørdag 12. mai møtte Natur og Ungdom, Spire, Latin-Amerikagruppene, Rød Ungdom og Sosialistisk Ungdom statens forhandlingsleder i jordbruksforhandlingene, Leif Forsell, utenfor kontorene til Landbruk- og Matdepartementet. Organisasjonene møtte opp for å kreve mer åpenhet og inkludering av unge i jordbruksoppgjøret

 – Jordbruksforhandlingene handler om hvordan vi skal forvalte jorda vår for framtida. Det er mange unge som vil inn i jordbruket i dag, men politikken styres av gamle gubber. Ungdomsperspektivet mangler i jordbruksforhandlingene, sier Gaute Eiterjord, leder av Natur og Ungdom.

 – Debatten rundt jordbruksoppgjøret handler det som regel om de totale kostnadsrammene, og ikke om hva vi bruker fellesskapets midler på. Vi mener at det mangler en ordentlig debatt om hvordan pengene brukes og hva slags matproduksjon vi vil ha i Norge, legger Anna Karlsson, avtroppene leder i Spire, til.

Som svar til organisasjonenes krav om åpenhet, gav Leif Forsell en goodie-bag med 13 offentlige rapporter på til sammen 1232 sider som han overleverte til aksjonistene.

Til Forsell gav organisasjonene en bukett av gras og løvetann. Den skulle symbolisere at man må satse på mer bruk av norsk gras, noe organisasjonene mener er solidarisk.

– Det må bli mer lønnsomt å bruke norske gras- og beiteressurser, slik vi ikke trenger å importere kraftfôr fra utlandet. Å bruke norsk jord er solidarisk. Den tilhører ikke bare oss, men alle kommende generasjoner, sier Elise Øksnes Fjordbakk fra Latin-Amerikagruppene.

Til slutt sang de oppmøtte aksjonistene “Nordmannen” av Ivar Aasen, for å minne forhandlingslederen om viktigheten av at et spredt og mangfoldig jordbruk i hele Norge.

 – I Norge er gårdene og jordteigene spredt mellom bakkar og berg. Derfor trenger vi et driftsvansketilskudd for å få brukt jorda selv om den ligger spredt og bratt til. Da tar vi også vare på kulturlandskapet og naturmangfoldet, avslutter Helga Hustveit i Sosialistisk Ungdom.

Kilde: Pressemelding fra Natur og Ungdom