Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Underskudd for Felleskjøpet Agri i 1. kvartal.

31. mai 2022

Omsetningen i Felleskjøpet endte på 4 067 millioner kroner i første kvartal, en økning på 4,7 % fra samme periode i 2021. Resultat før skatt ender på -29 millioner kroner, ned fra 69 millioner kroner. Resultatet påvirkes positivt av urealiserte sikringskontrakter på 87 millioner kroner.

Konsernets omsetning økte med 184 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor og endte på 4 067 millioner kroner. Omsetningsveksten kommer fra landbrukssiden, og er drevet av høyere innkjøpspriser.

Lavsesong

Innenfor detaljhandel har den tørre vinteren på Østlandet og Sør-Sverige, kombinert med redusert handel etter koronapandemien, ført til redusert salg sammenlignet med 2021. Første kvartal er også normalt et svakt kvartal for konsernet på grunn av lavsesong.

Driftsresultatet i første kvartal 2022 endte på -73 millioner kroner, en nedgang fra fjoråret på 93 millioner kroner. Kostnadene på råvarer, varer, energi og transport økte vesentlig etter invasjonen av Ukraina fra et allerede høyt nivå, og i mange tilfeller raskere enn det var mulig å oppdatere prisene mot sluttkunde. Dette påvirket resultatene innen detaljhandel, landbruk og Cernova negativt. I første kvartal 2021 ble resultatet positivt påvirket av flere eiendomssalg (17 millioner kroner).

Finansposter var i kvartalet 45 millioner kroner, det er på nivå med samme periode i fjor som endte på 44 millioner kroner. Totalt gir urealiserte sikringskontrakter en positiv effekt på 93 millioner kroner i første kvartal 2022, hoveddelen kommer fra økte markedsrenter. I første kvartal 2021 ga urealiserte sikringskontrakter innenfor rente og valuta en positiv effekt på 83 millioner kroner.

– Vinteren har vært snøfattig og våren kald. Kombinert med generell nedgang i varehandel, påvirker dette kvartalet negativt. Det har i tillegg vært krevende å ta ut prisøkninger raskt nok i markedet, noe som har gitt svekket lønnsomhet, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet Agri.

 – Felleskjøpet er leveringsdyktige og tar markedsandeler

Krigen i Ukraina gir en krevende markedssituasjon. Felleskjøpet har vært og er leveringsdyktige innenfor de viktige landbruksområdene.

– Kraftfôrmarkedet er ned totalt i Norge, men Felleskjøpet økte markedsandelene i første kvartal. I en krevende tid er det positivt å registrere at vi er leveringsdyktige på innsatsmidlene bonden trenger for å produsere mat. Da oppfyller vi formålsparagrafen vår om å sikre medlemmenes økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang sikt, sier Svenn Ivar Fure.

Ved utgangen av første kvartal var konsernets egenkapitalandel på 31,7 prosent, noe som er likt med fjoråret. Netto rentebærende gjeld er 4 017 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, det er 681 millioner kroner høyere enn på samme tid i 2021. Felleskjøpet Agri investerer i å være leveringsdyktig i sesong, og prisøkninger har dermed økt varelageret i perioden.

 

Les hele rapporten her

Kilde: Pressemelding fra Fellskjøpet Agri