Foto: Bondelaget
Foto: Bondelaget

Ulike reaksjoner fra faglaga på Borch sitt kornutspill

8. mars 2022

Det er ulike reaksjoner fra faglaga på Landbruks- og matminister Sandra Borch sitt utspill om kornpriser i dag. Skuffende at det ikke er tydeligere, sier Kjersti Hoff leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, mens leder i Norges Bondelag bruker ordet gjennomslag når han kommenterer saken på Bondelagets nettsider.

– Det er skuffende at statsråden ikke er tydeligere til kornbøndene. Vi er redd dette hjelper svært lite. En så rund formulering hjelper ikke når en skal i banken og be om lån eller betalingsutsettelse ved kjøp av gjødsel og andre innsatsfaktorer, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff. Hun er bekymret for årets kornproduksjon.

 

– Vi er i en svært alvorlig situasjon. Matsikkerheten i Norge er mer usikker enn på lenge. Derfor er det skuffende at regjeringa ikke kan komme med penger nå, sier Hoff.

 

– Det er sterkt beklagelig at det ikke kommer målrettet kompensasjon for dem som ikke har kjøpt gjødsel. Både kornbøndene og andre matprodusenter er avhengig av forutsigbarhet. Vårens oppgjør må garantere utbetalinger i år med egen protokoll. Det er siste mulighet for å gi en trygghet for norske bønder og selvforsyning framover, avslutter Hoff. 

Gjennomslag

– Norske bønder kan og vil produsere mer mathvete for å bidra i matforsyninga. Det er bra at regjeringen tar grep i den akutte situasjonen vi nå er i, og gir en garanti for at dette skal lønne seg i en situasjon med økte kostnader. Å ha en løpende norsk matproduksjon er den beste beredskapen vi kan ha, sier lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Landbruks- og matminister Sandra Borch sier de åpner for prisnedskrivning og at regjeringa nå gir signaler til bøndene på lønnsomhet.

– Dette er et gjennomslag for vårt innspill om at matsikkerhet handler om å ta nasjonalt ansvar og produsere så mye matkorn som vi kan, sier Gimming.

Med regjeringas lovnad i dag har Norges Bondelag fått gjennomslag for to av punktene som er spilt inn til regjeringen – nemlig at det må være økt lønnsomhet i matkornproduksjonen og en konkret forsikring om det før såkornet går i jorda.

Mangler gjødselkompensasjon

Norges Bondelag har også spilt inn til regjeringen behovet for gjødselkompensasjon. Den ekstraordinære kostnadssituasjonen på viktige innsatsfaktorer som gjødsel, skaper denne sesongen stor usikkerhet for norske bønder. Derfor har Bondelaget bedt om en målretta gjødselordning, og vil fortsette å jobbe for det.

– Dette punket ligger ikke i det som regjeringen nå har kommet med. Den økte matkornprisen må ta høyde for økte gjødselkostnader, det er uklart hvor mye midler som ligger i dette forslaget, sier Bjørn Gimming.

Kilder: Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag