Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

TYR er misfornøyd med jordbrukets krav

29. april 2021

I et åpent brev til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag utrykker TYR misnøye med med manglende prioritering av ammekuproduksjon i jordbrukets krav. De skriver at det var skapt store forventninger om et inntektsløft, men at TYRs medlemmer nå er meget skuffet. 

TYR som er organisasjonen for storfekjøttprodusenter skriver i brevet til faglaga blant annet: “Medlemmene i TYR opplever dette som et stort svik i forhold til det som var skapt av forventninger. Økningen er mindre enn gjennomsnittet, og følgelig ingen prioritering mener medlemmene i TYR.”

De stiller to spørsmål til forhandlingsutvalget:
• I hvilken grad mener jordbrukets forhandlingsutvalg at ammeku/storfe prioriteres i dette kravet, slik Bondelagets representantskap vedtok, når det foreslås en lavere kronemessig økning for denne produksjonen sammenlignet med andre produksjoner?

• I hvilken grad mener jordbrukets forhandlingsvalg at de med årets krav til jordbruksforhandlingene følger opp Stortingets melding om at økt matproduksjon skal baseres på norske ressurser som grovfôr og beite?

Avslutningsvis skriver TYR at forventer ut fra dette at ammekua prioriteres i de videre forhandlinger.

Du kan lese hele brevet her

Kilde: Tyr.no