02965302-e4b9-4957-8887-9912462d8520

TYR angriper Fortum for annonser om å kutte ut biff

1. juli 2021

Gjennom annonser tilbydde strømgiganten Fortum denne våren rimeligere strøm til kunder som kutter ut biffen. Dette er en enkel framstilling om at biff er klimaversting, og vitner om at Fortum ikke vet hva de snakker om, skriver Erling Gresseth, styreleder i TYR i dette innlegget. 

Velg en strømleverandør som ser klima i et helhetsperspektiv, og ikke benytter seg av enkel retorikk.

Gjennom annonser tilbydde strømgiganten Fortum denne våren rimeligere strøm til kunder som kutter ut biffen. Dette er en enkel framstilling om at biff er klimaversting. Norsk storfekjøtt er i stor grad produsert på grovfôr som er høstet eller beitet på inn- og utmark. 97% av fôret til ammekua er norskprodusert og i hovedsak dyrket på arealer som ikke er egnet til å dyrke noe annet.

Kampanjen til Fortum oppfordret til tiltak som skal redusere klimautslippene. Mindre matsvinn og redusert bilbruk er god ideer som alle kan bidra til, men hvorfor skal en næring henges ut blant disse tiltakene? Fortum lever av å selge strøm, og det er vel derfor de ikke fokuserer på energiforbruk til unødvendig luksus? Det finnes mange områder som det kan jobbes med, før en skal ramme storfekjøttprodusentene på denne måten.

Vi har i dag et stort underskudd på storfekjøtt i Norge, hvilket betyr at det må importeres nærmere 20.000 tonn storfekjøtt fra andre land i verden. Dette tilsvarer over 60.000 storfe som kunne utnyttet ressurser som er tilgjengelig i Norge. Alternativene er ofte at arealet blir liggende brakk med de utfordringer det medfører i forhold til fraflytting og gjengroing. I stedet importerer vi kjøtt fra andre deler av verden som har et betydelig større klimaavtrykk enn det vi har i Norge.

Videre så øker konsumet av kjøtt, som i stor grad er basert på importerte fôrvarer. Poenget er ikke å sette næringer opp mot hverandre, men det er viktig at forbrukerne ser klimautfordringene i et større perspektiv. Her driver Fortum desinformasjon med sin kampanje.

Fortum viser til anbefalingene fra FNs klimapanel. Dette er forpliktelser som vi skal følge opp, men en må se på produksjonsgrunnlaget og ressursene vi har. Vi kan ikke dyrke korn og grønnsaker i hele Norge, og vi må alternativt sikre vårt plantebaserte kosthold fra andre deler av verden. Vi må derfor bidra til kortreist mat til Norges befolkning gjennom å utnytte de ressursene vi har. Da bidrar vi til å redusere den enorme transporten av mat og råvarer med de klimautslipp dette medfører.

Det er dette helhetsbilde Fortum burde satt seg inn i før de henger ut norske storfekjøttprodusenter som hver dag jobber for å gjøre sin produksjon mest mulig bærekraftig.

Kilde: Pressemelding fra TYR