Foto: Nortura
Foto: Nortura

Trine Hasvang Vaag gjenvalgt som styreleder i Nortura

6. april 2022

Melk- og kjøttprodusent Trine Hasvang Vaag fra Snåsa i Trøndelag, er gjenvalgt som styreleder i bondens selskap, Nortura SA. Dette skjedde under årsmøtet onsdag 6. april.

– Tusen takk for tilliten, sa Vaag til årsmøtet.

Vaag var på forhånd innstilt på topp av valgkomiteen, og ble valgt av et stort flertall med 108 stemmer mot 3 blanke. Dette blir Vaags sjette år som styreleder i Nortura SA.

–  Vi opplever Vaag som svært motivert for oppgaven, og at hun har stor tillit ute blant bøndene. Dette er et godt utgangspunkt for noen som skal lede bondens selskap videre, sier leder for valgkomiteen Bjarte Myren

En tydelig bonde-stemme

Valgkomiteen mener at Vaag har en tydelig stemme når det kommer til å løfte økonomien til eierne. For eksempel tok Vaag i vinter til orde for, og fikk gjennomslag for, en ekstraordinær økning av Planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE). Dette med bakgrunn i den ekstraordinære kostnadsveksten som landbruksnæringa har opplevd den siste tida.

I sin tale til årsmøtedelegatene var Vaag tydelig på at arbeidet med å bedre økonomien til Nortura-bonden, slettes ikke er over.

– De systemene som er for prisfastsettelse i landbruket og dagligvaremarkedet er ikke laget for å takle slike voldsomme endringer som vi nå opplever. Systemet er laget for stabilitet. Men stabilitet kun på inntektssiden holder ikke når vi står midt oppe i en kostnadstsunami som nå, sier Vaag.

Dette ga god klangbunn hos de tillitsvalgte bøndene som etter tur roste styrelederen.

– Takk til Trine for jobben som du og styret gjør for å løfte bondens økonomi, og takk for at du er så offensiv om hvordan du snakker om framtida i landbruket, sa Hans Ole Erikstein under generaldebatten.

De nye medlemmene i styret

Linda Gjerde Myren og Ole Johs Egeland ble begge valgt inn i Norturas konsernstyre.

Linda Gjerde Myren, (gris, storfe, småfe) 48 år, fra Valldal i Møre og Romsdal.
Organisasjonserfaring fra blant annet lokalt bondelag, formannskap / kommunestyre, Nortura og Norsvin. Linda Gjerde Myren har i tillegg til å være bonde, jobbet som rådgiver i Tine, revisor, og er nå daglig leder for et eget selskap som tilbyr tjenester innenfor økonomirådgiving og regnskap.

Ole Johs Egeland, (slaktekylling, and, korn, skog) 58 år fra Spydeberg i Viken.
Han har erfaring som styremedlem i Spydeberg- og Østfold bondelag, og kjenner Nortura godt etter flere år som leder i fagutvalg fjørfekjøtt og de siste to åra som leder i RU øst og 1. vara til styret. Ole Johs Egeland er også styremedlem i Norfersk AS.

 

Eiervalgte:

Styreleder: Trine Hasvang Vaag

Nestleder: Jan Erik Fløtre

Styremedlem: Hans Amund Braastad

Styremedlem: Linda Gjerde Myren (ny)

Ole Johs Egeland. (Ny)

Merete Sund (ikke på valg)

Tronn Flittie (ikke på valg)

Bente Borgen (ikke på valg)

Tone Steinsland (ikke på valg)

Varamedlemmer til styret for 1 år

Johan Kristian Daling

Martin Mæland

Bente Børsheim

Mari Trosten.

 

Kilde: Pressemelding fra Nortura