Tømmer ved skogsbilveg
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tømmerprisene stiger fortsatt

25. september 2018

I august ble sagtømmer av gran betalt med 518 kroner i gjennomsnitt for hele landet. I juli var prisen 502, og i august i fjor var den 462. For sagtømmer av furu er tallene 464 kroner i august i år, 445 i juli, og 415 i august i fjor. Det viser tallene som Norsk Skogbruk har innhentet. Også massevirkeprisen fortsetter å stige, i august var gjennomsnittsprisen på massevirke av gran 307 kroner. I juli ble massevirke av gran betalt med 284 kroner og i august i fjor med 210 kr pr. kubikk.

Det er fortsatt store geografiske forskjeller i prisene. For sagtømmer av gran er prisen høyest i Østfold med 581 kroner pr kubikkmeter, mens Rogaland og Møre og Romsdal ligger lavest med henholdsvis 415 og 417 kroner. For massevirke av gran ligger også Østfold høyest med 338 kroner, og Møre og Romsdal lavest med 254 kroner.

I en kommentar i siste utgave av Norsk Skogbruk skriver Fredrik Reuter i Skogsforum Sverige at det er et enormt behov for trevirke i det svenske markedet. Lav hogst på grunn av skogbrannfare og høgkonjunktur i skogindustrien gjør at det er selgers marked for tømmer og massevirke. “Tilbud og etterspørsel viser i sin enkleste form at skogindustrien nesten kan selge «så mye de vil» til «omtrent hvilken som helst pris», det kan leses ut av deres regnskap for 2. kvartal” skriver han. Dette vil nok fortsatt smitte over på det norske markedet.