Ribbe
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Tollen settes ned for sikre nok ribbe.

9. oktober 2020

Landbruksdirektoratet melder at det blir nedsatt toll for import av sideflesk av gris i perioden 13. oktober til 9. november. Dette skal bidra til at det blir nok svinekjøtt og i særdeleshet ribbe til jul. Det har de siste ukene vært en underdekning av ferskt svinekjøtt, og alle lager er tomme.

Det er første gang siden 2015 at det er en såkalt administrativ nedsettelse av toll på svinekjøtt. Etter den tid har det vært en til tider stor overproduksjon av svinekjøtt, men koronautbruddet og stengte grenser har ført til økt salg av svinekjøtt. Samtidig har den norske produksjonen gått ned det siste året.

I følge Nortura Totalmarked er det pr uke 40 importert omlag 1 440 tonn svinekjøtt, dette er importert på de kvotene som allerede er solgt på auksjon. Det er også en såkalt ribbekvote på 300 tonn som kan benyttes i desember.

Målprisen på svinekjøtt ble økt med 1,46 kroner i årets jordbruksoppgjør, og den vil bli tatt ut i inneværende avtaleår. Men det betales fortsatt ei omsetningsavgift på 90 øre pr. kg, den vil nok helt sikkert bli satt ned etter nyttår.

Kilde: Landbruksdirektoratet og Nortura Totalmarked.