Korn
Illustrasjonsfoto

To års fengsel for kornsmugling

20. juni 2019

En Østfold-bonde er dømt til to års fengsel for å ha smuglet over 2100 tonn selvdyrket korn fra Sverige. I tillegg må han betale 500.000 kroner tilbake til staten. Det melder NRK

Dommen er forkynt, men bonden har foreløpig ikke tatt stilling til om han vil anke, opplyser hans advokat Arve Opdahl. Ankefristen er på to uker.

Politiet mente at bonden fra Halden oppga falske opplysninger og at han hadde solgt deler av det innførte kornet videre til norske møller. På denne måten mente politiet at bonden unndro seg toll slik at kornet i praksis ble smuglet inn i Norge.

«Det er ikke grunnlag for å gjøre hele eller deler av straffen betinget. Retten viser til sakens alvor, karakter og omfang», heter det i dommen.

Unndratt toll ved innførselen utgjorde ifølge tiltalen 3,75 millioner kroner.

Kilde: NRK