TiNE Meieriet i Vik
TiNE Meieriet i Vik

TINE vil utvikle, ikke avvikle i Vik og Trysil

6. oktober 2021

TINE setter i gang et utviklingsprosjekt rundt meieriene i Vik og Trysil der vi sammen med lokal ledelse og medarbeiderne skal lete etter forbedringer. Samtidig skal TINE undersøke nye utviklingsmuligheter og forretningsmodeller for å sikre robust drift og trygge arbeidsplassene.

Meieriet i Vik produserer Gamalost, Mylsa og presser bringebær som blir tappa til juice og inngår i røde sauser. Meieriet i Trysil produserer pultostene Løiten, Hedemark og Lillehammer.

Begge meieriene har i mange år hatt utfordringer med lønnsomheten. Både Gamalost og Pultost sliter med nedadgående salg, en utvikling som har pågått over tid. Begge produktene har en kjerne med godt voksne forbrukere.

– Jeg forstår godt at våre medarbeidere i Vik og Trysil kjenner på en usikkerhet for framtida. Jeg vil understreke at dette prosjektet handler om utvikling og hva vi kan gjøre for å trygge anlegg og arbeidsplasser, sier kommunikasjonsdirektør Ole Martin Buene.

Halvert produksjon er utfordrende for lønnsomheten

For 25 år siden ble det produsert 250 tonn pultost i Trysil. Nå er produksjonen under 100 tonn. I Vik er produksjonen av Gamalost halvert siste 15 år og ligger nå på under 50 tonn. Samtidig har pressing av bringebær til juice og røde sauser økt kraftig de siste årene og er nå oppe i 280 tonn.

I dette prosjektet ønsker TINE å se på hva vi kan gjøre både i Trysil og Vik, sammen med lokal ledelse og medarbeiderne for å bedre lønnsomheten.

Utvikle meieriene sammen med andre?

Foruten å se på tiltak for å bedre lønnsomheten vil TINE også undersøke utviklingsmuligheter og partnerskap med nye krefter utenfor TINE for sikre økonomisk forsvarlig drift i fremtiden. Selv om volumene for både Gamalost og Pultost er lave, mener TINE det bør være interessant for andre å gå i partnerskap med TINE.

– Vi vet ikke svaret på dette, men vi tror at vi gjennom et slikt utviklingsprosjekt kan finne nye og interessante muligheter og forretningsmodeller som kan styrke anlegg og arbeidsplasser, sier Buene.

Mangfoldet er fortsatt viktig for TINE

TINE har 30 meierier i hele landet. Mangfoldet både når det gjelder størrelse og produksjon er stort. Det skal vi fortsette med. Det er det som er TINE. En rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at TINE skaper arbeidsplasser tilsvarende 26.000 årsverk, og gjerne i bygdelag hvor det ikke er mange andre alternativer. Det er flere eksempler på at TINE ikke bare satser på de store meieriene. Nå sist investeringen på Dovre, men det er også investert de senere årene både i Tresfjord, Ørsta og Haukeli for å ta noen eksempler.

Sikre arbeidsplasser gjennom lønnsom drift

Likevel er lønnsomheten viktig for å sikre framtidig drift og trygge arbeidsplassene. TINE innser at å drive videre i Vik og Trysil som i dag uten aktive grep ikke er en fremtidsrettet løsning.

– Gjennom å gjøre aktive grep tror jeg vi kan trygge både anlegg og arbeidsplasser for framtida og det er intensjonen i dette prosjektet, avslutter Buene.

 

Fakta om Trysil

 

TINE Meieriet Trysil er lokalisert i Nybergsund.

 

Antall ansatte: 12

Produserer Pultost som verdens eneste meieri.

Produkter: Pultost (tidligere også Skjørost og salatost). Produktsortiment – Løiten, Hedmark og Lillehammer.

Om osten: Pultost er en mager, proteinrik ost med skarp og fyldig smak. Laget av surmelk og består av løs, modnet ostemasse som er smakssatt med karve.

Salg i dagligvare står for 94% i verdi, og resten er i storhusholdning.

Utvikling: Produksjonen gått ned fra ca. 250 tonn for 25 år siden til under 100 tonn i dag.

 

Fakta om Vik

 

TINE Meieriet Vik er lokalisert i sentrum av Vik.

 

Antall ansatte: 13

Produkter: Gamalost og Mylsa. Pressing av lokalt produsert bringebær til juice og sauser.

Om osten: Gamalost er en mager, proteinrik ost, med skarp og fyldig smak. Laget av surmelk og er en fersk muggost med røtter tilbake i vikingtiden. Mylsa er et lokalt tradisjonsprodukt.

Salg i dagligvare står for 91% i verdi, og resten er i storhusholdning.

Utvikling: Produksjonen av Gamalost er halvert siste 15 år og ligger nå på under 50 tonn. Det blir i tillegg produsert ca. 4 tonn Mylsa. Pressing av bringebær til juice og røde sauser har økt kraftig de siste årene og er nå oppe i 280 tonn.

 

Kilde: Pressemelding fra TINE