Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

TINE varsler behov for mindre kumelk i 2023

30. juni 2022

Allerede nå varsler TINE at det kan bli behov for mindre kumelk i 2023, det kan bety lavere melkekvoter for melkeprodusentene. 

I årets første tertial varslet TINE at pandemieffekten var over. Nedgangen i omsetning og volum merkes spesielt i dagligvaremarkedet. Så langt viser prognosene et redusert behov for kumelk til neste år.

Økt aktivitet storhusholdning (hoteller, kantiner osv) har delvis kompensert for omsetningsnedgangen i dagligvarehandelen, men de langsiktige prognosene viser likevel et redusert behov for melk i 2023. Les mer om tertialresultatene fra TINE her.

Ønsker å sende signalet tidlig

— Vi har vært igjennom store volumsvingninger de siste åra. Det tar tid å omstille en biologisk produksjon, derfor ønsker vi å sende ut signaler så tidlig som mulig for slik å skape en viss forutsigbarhet for produsentene. Dette til tross for at vi ikke har stor nok sikkerhet i prognosene til å tallfeste en nedgang til neste år, sier Ødegård, direktør for TINE Rådgiving og Medlemsservice.

Effekten av at samfunnet har blitt gjenåpnet etter pandemien fører til en betydelig reduksjon i det norske dagligvaremarkedet som følge av høyere aktivitet utenfor hjemmet, økt grensehandel og mindre dagligvarehandel innenlands.

På bakgrunn av etterspørsel og prognoser for salg av melkeprodukter fra TINE og andre aktører, regner TINE seg fram til et melkebehov. Det er grunnlaget for TINEs innspill til kvotedrøftingen til vinteren. Hør mer om hvordan TINE kommer fram til et nasjonalt melkebehov her. 

— Det er for tidlig å være konkret på hva TINE kommer til å spille inn til kvotedrøftingen, men vi har tilstrekkelige gode prognoser for neste år til å kunne si at det trolig blir et redusert behov for kumelk i 2023, sier Johnny Ødegård. 

Fortsatt behov for sommermelk i 2023

Jeg vil samtidig oppfordre til å tenke over hvilke grep som kan gjøres på eget bruk for å utnytte økt melkepris om sommeren. Det er god økonomi å øke andelen sommermelk både for den enkelte og for fellesskapet. Det vil være behov for mer sommermelk i år og til neste år, sier Ødegård. 

Les mer om behovet for sommermelk her

Kommer tilbake med konkrete anbefalinger

Endelig anbefaling av forholdstallet for kvoter sendes avtalepartene, faglagene og Landbruks- og matdepartementet i god tid før kvotedrøftingen. Drøftingen foregår normalt på senhøsten og forholdstallet for melkekvoter fastsettes av Landbruks- og matdepartementet.

Kilde: TINE Medlem