Marit Haugen
Foto:. Tine

TINE: -Trenger mer melk nå

7. april 2020

TINE er godt fornøyd  med at forholdstallet ble økt til 1,01 i forrige uke. -Det viktigste for TINE er å levere på samfunnsoppdraget om å forsyne det norske markedet med melkeprodukter. Vi trenger melka nå, og framover mot høsten. Produser så mye som mulig nå, det er nå vi trenger melka og ikke i desember, sier styreleder i TINE Marit Haugen i en podcast på medlemssidene til TINE.

Det var viktig for oss å komme dette signalet før en ny vekstsesong, dette er en unormal situasjon for oss alle, men samtidig en mulighet. Vi har sett både produksjonevne- og vilje hos den norske melkeprodusenten tidligere, og jeg er sikker på at dette skal vi klare, sier Marit Haugen.

Store endringer i markedet.

I den samme podcasten orienterer konsernsjef Gunnar Hovland om tingenes tilstand i TINE. I praksis er hele storhusholdningsmarkedet med hoteller, restauranter, skoler og barnehager nedstengt. Mens det er en voldsom økning i dagligvaremarkedet. Det illustreres med at påskekartongene våre er utsolgt i god tid før påske. Samlet koster endringene litt mer enn de smaker, sier Hovland.

Leveringsgrad på 98,7 prosent

Hovland er veldig imponert og takknemlig for den innsatsen og endringsviljen de ansatte har vist de siste tre ukene. Vi hadde i forrige uke en leveringsgrad på 98,7 prosent ut til kundene. Vi har dessverre vært nødt til å permittere noen av våre ansatte som arbeider med salg og rådgiving, mens andre har gått over til nye oppgaver.

Irland

Utslippstillatelsen er under behandling av irske myndigheter. Igangkjøring med melk kan bli utsatt fordi at nøkkelpersonell ikke kommer inn i Irland, i likhet med resten av Europa er grensene stengt. Hovland sier at selv med den kronekursen som er i dag er det mer lønnsomt for TINE å produsere Jarlsbergost for det utenlandske markedet i Irland enn i Norge.

Melkeleveranser i mars

Det ble levert 133,3 millioner liter kumelk i mars 2020. Dette er ca. åtte millioner liter mindre enn i 2019.
Nedgangen i produksjonen i mars er på 5,8 prosent, men samtidig høyere enn prognosen fra november 2019.

Ser vi samlet på årets tre første måneder, er nedgang i produksjonen på nesten 22 millioner liter, som er 5,3 prosent lavere enn samme periode i 2019. Nedgangen er størst i Rogaland med over ni prosent.


Kilde: Tine sine medlemssider