Illustrasjonsfoto: F.Meyer
Illustrasjonsfoto: F.Meyer

TINE reduserer basisprisen fra nyttår

13. desember 2021

TINE melder at de setter ned basisprisen med 7 øre/liter fra 1. januar 2022. Den nye basisprisen blir 4,40 kr/liter

Regnskapet til TINE Råvare skal over tid gå i null, og overskudd eller underskudd avregnes i etterkant til melkeprodusentene.

Neste år forventes økte transportkostnader blant annet som følge av dieselpriser. I sum forventes kostnadene å øke med om lag 50 millioner kroner. Kostnadene skal fordeles på et lavere melkevolum og gir en reduksjon i basisprisen på ca 5 øre/l. 

I år er det betalt ut 2 øre/l ekstra på basisprisen på grunn av et overskudd i TINE Råvare fra 2020. Dette er ferdig avregnet og gjelder ikke neste år. I sum gir dette en reduksjon i basispris på 7 øre/l.

I budsjettet til TINE Råvare, som sendes til Landbruksdirektoratet for godkjenning, settes basisprisen til 4,40 kr/l fra 1. januar 2022.

Les hva TINE svarer på kritikken mot den reduserte basisprisen her i Bondebladet

Fakta om melkeprisens oppbygning:

-Maksimal salgspris for melkeråstoffet = målpris

-Målprisen fastsettes i jordbruksforhandlingene og TINE Råvare justerer seg inn mot målprisen fra 1.7 hvert år.

-Målprisen minus driftskostnader i TINE Råvare utbetales for avregnet melk.

-De viktigste driftskostnadene er inntransport av melk, gårdstankservice, rådgiving, mm.

-Avregnet literpris for melk er avgrenset av målpris og driftskostnader. Den består av basispris, tørrstoffbetaling og kvalitetsbetaling. Innenfor gjeldende målpris fører høyere kvalitets- og tørrstoffbetaling til lavere basispris, og motsatt.

-Omsetningsavgifta trekkes fra basisprisen

-Ved produksjon over kvote trekkes det overproduksjonsavgift som går inn i Omsetningsfondet. (Disse avgiftene inngår ikke i TINE Råvares regnskap)

-Etterbetaling fra TINE Industri kommer i tillegg etter vedtak fra Årsmøtet i TINE SA.

Kilde: TINE Medlem