Ku med kalv
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

TINE øker merprisen på økomelk med 10 øre

4. november 2020

Styret i TINE har vedtatt å øke merprisen til produsent fra 75 til 85 øre per liter med virkning fra 1.juli 2021. Det er viktig at vi klarer å dekke markedet for økomelk også i framtida, sier Eivind Kjuus, direktør i TINE Råvare.

TINE Råvare, som kjøper melka, ser behov for å rekruttere nye økoprodusenter, spesielt i fjellregionen der det er økende etterspørsel av økomelk. Samtidig er det noen økoprodusenter som velger å slutte.

 –Vi håper et høyere økotillegg vil bidra til økt rekruttering av nye økomelkprodusenter i de delene av landet der vi trenger mer økomelk, eksempelvis i fjellregionen rundt Røros. En annen hensikt er å styrke økonomien i den økologiske melkeproduksjonen, der vi nå ser at noen slutter, mens andre vurderer å slutte, sier Eivind Kjuus, direktør i TINE Råvare.

Kilde: TINE medlem