Tine-logo

TINE har best omdømme i 2020

13. oktober 2020

Tine har best omdømme i Ipsos sin store omdømmeundersøkelse i 2020.

Tine har høyest andel med godt inntrykk (Meget eller ganske godt inntrykk) på 89 %. Det er en betydelig økning fra 2019 da Tine lå på 82%. Dette er en fremgang vi sjelden ser hos bedrifter helt i toppen av omdømmerangeringen.

-Vi er takknemlige og ydmyke over en slik tillitserklæring fra forbrukerne, sier konsernsjef i TINE Gunnar Hovland.
-Jeg vil rette en takk til hele verdikjeden vår. Et godt omdømme er resultatet av den jobben alle våre eiere og medarbeidere gjør for å produsere og levere fantastiske meieriprodukter fra levende distrikter over hele Norge, sier Hovland.

Han trekker fram at siden mars har hele Norge vært i en krevende periode, der det har vært lagt ned en imponerende dugnad for å unngå smittespredning og sikre driftsstabilitet i samvirket.

-Per dags dato har vi unngått at produksjonen og driften har vært rammet av pandemien. All ære til både melkebonden og TINEs medarbeidere for dette, sier Hovland og legger til:

-Samtidig er ikke tillit noe du har, men noe du må gjøre deg fortjent til hver eneste dag. Derfor skal TINE fortsatt jobbe knallhardt for å møte forbrukernes og kundenes forventninger, enten det dreier seg om kvalitet på produktene, bærekraft eller innovasjon. Vi er bedre i dag enn vi var i går, men ikke så gode som vi jobber mot å bli i morgen, avrunder Hovland.

Resten av 10 på topp

NRK ligger som nummer to på listen med 87% som har godt inntrykk. Også dette er en solid fremgang fra nivået i fjor, som var 82%.

Coop som fikk topp-plassering i 2019 har også hatt markert fremgang fra 82% til 85% som bringer dem til en tredjeplass.

Vinmonopolet som fikk Ipsos omdømmepris i 2018, og som har hatt en betydelig omsetningsøkning de siste måneder, ligger i år på fjerdeplass med 85%. Også dette er en pen fremgang fra 80% i fjor.

Felleskjøpet som var ny inn på listen i 2019, kommer på femteplass med 78% som har positivt inntrykk.

Gjensidige beholder sjetteplassen med 77%, noe som er en betydelig fremgang fra 73% for et år siden.

TV2 tangerer med en fremgang fra 68% til 77% og får syvende plass.

Jotun beholder åttendeplassen med 75% som har positivt inntrykk.

SAS har oppnådd 74% som er en fremgang på 2 %-poeng og får niende plassen.

Posten forbedrer omdømmet sitt kraftig fra 62% med hele 12 %-poeng til 74%. Dette er Postens beste omdømme på veldig mange år og bringer dem inn på topp-10 listen. Dette er en av årets største fremganger. Posten reduserer også andelen med dårlig inntrykk med 7 prosentpoeng. Det er interessant å se at Posten har sitt beste omdømme blant personer under 25 år.

Om undersøkelsen
Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 15. april til 10. juni 2020. Utvalget er landsrepresentativt for befolkningen over 18 år, og resultatene er vektet i henhold til offisiell statistikk for alder, kjønn og geografi (landsdel).
Deltagerne ble forhåndsvervet på telefon og fullførte undersøkelsen med selvutfylling på papir. Fra totalt 2319 som mottok papirskjemaet har 1116 personer fullført, en svarprosent på 48. Feilmarginene for totalresultatene vil variere mellom +/- 1,4 og 3,2 prosentpoeng, avhengig av fordelingen av svarene. Forskjeller som er mindre enn dette kan skyldes tilfeldigheter i utvalget, og bør ikke tillegges betydning.

 

Kilde: Pressemelding fra Ipsos