Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

TINE foreslår å øke målprisen på melk med 36 øre

30. mars 2022

Norske bønder står midt i en krise med kostnader som øker drastisk på alle innsatsfaktorer. Med en rekordstor utbetaling fra fjorårets resultat og forslag om en historisk høy målprisøkning på 36 øre, vil TINE bidra til melkeprodusentene over hele landet.

Nå forventer styret i TINE at også regjeringen gjør sin del for å sikre matberedskapen i en usikker tid og fremtiden for et levende landbruk over hele Norge. 
Dette kommer fram i TINEs innspill til årets jordbruksforhandlinger som er sendt til faglagene.

Økt målpris utgjør over 500 millioner kroner 

— TINE-bonden er selve garantisten for et levende Norge. Med store ringvirkninger er verdi for melkebonden først og fremst verdi for Ola og Kari. Vi vil og skal gjøre vårt, men nå må også politikerne komme på banen med mer enn ord, sier styreleder i TINE, Marit Haugen 

Med en etterbetaling for 2021 på 98 øre per liter melk utgjør dette over 1,4 milliarder kroner utbetalt til bøndene som et engangsgrep. Nå foreslår TINE at målprisen på melk økes med 36 øre i jordbruksforhandlingene, noe som vil utgjøre over 500 millioner kroner i varig økt pris for melkeprodusentene. 

— Vi strekker oss langt og tar risiko for å gjøre det vi kan for melkebondens økonomi og framtid. Samtidig kan ikke økt melkepris dekke den enorme kostnadsveksten som har oppstått. Ekstraordinære kostnader må dekkes med ekstraordinære midler. Regjeringen må innfri løftene i regjeringsplattformen, og bidra til sikkerhet for egen matproduksjon og verdien dette har for det norske folk, sier Haugen. 

Tette inntektsgapet og øke investeringsstøtten 

Den uroen vi nå ser i Europa har gjort vondt verre for norske bønder. Det er en ekstrem økning i kostnadene på både diesel, kraftfôr, gjødsel og andre innsatsfaktorer som ikke er mulig å kompensere fullt ut i markedet. Bare for å holde tritt med denne kostnadsveksten må staten øremerke minst 1,5 milliarder friske budsjettkroner til melkeproduksjon i årets jordbruksforhandlinger. 

Kombinert med regjeringens lovnader om å tette inntektsgapet og det faktum at mange bønder kommer til å avvikle uten en betydelig investeringsstøtte, gjør at vi har store forventninger til årets oppgjør. 

— Endringer fra dag til dag og en enorm utvikling på kostnadene gjør det spesielt krevende å treffe rett nivå på hva som skal til. Det eneste jeg kan si sikkert er at vi i alle fall ikke har tatt for hardt i når vi har beregnet kostnader, sier styrelederen. 

Andre elementer i innspillet fra TINE 

  • RÅK-ordningen bidrar til avsetning av nesten 30 prosent av volumet, over 400 millioner liter. RÅK-ordningen må styrkes for å opprettholde industri som videreforedler norsk melk, og slik også norsk melkeproduksjon.  

  • Størst mulig del av verdiskapingen i sektoren må tilfalle melkebonden. De konkurransepolitiske tiltakene i PU må fases ut. 

  • Hele målprisøkningen må komme bonden til gode. Økte kostnader i TINE Råvare må dekkes med at innfraktordningen i PU styrkes med budsjettmidler. 

  • Virkemidler som reduserer kvotekostnad og som gir bedre samsvar mellom det å eie kvote og det å produsere melk. Det innebærer begrensninger i antall bortleieår og skattegrep.  

  • TINE prioriterer arbeid med bærekraft i hele verdikjeden. Vi trenger positive virkemidler for å sikre tempo og oppslutning. 

  • Det er viktig å bruke virkemidler som treffer melkegeitholdet 

  • Økologisk produksjon må sikres med midler direkte til bonden. 

Kilde: Pressemelding fra TINE