Kyr på beite
Foto: Tine Mediebank

Tine foreslår 22 øre i omsetningsavgift for 2. halvår

19. juni 2019

Styret i TINE anbefaler overfor Omsetningsrådet å øke omsetningsavgiften med 10 øre/l fra 1.7 i år. Hensikten er å styrke fondet for omsetningsavgift mot framtidig oppkjøp av melkekvote.

Forslaget innebærer en økning i omsetningsavgift fra dagens 12 øre/l til 22 øre/liter. Bakgrunnen er utfasing av Jarlsbergeksporten innen 2021. 

I tråd med jordbruksavtalen

Dette er i tråd med resultatet fra årets jordbruksforhandlinger hvor reduksjonen av melkeproduksjonen skal gjennomføres med forholdstall og oppkjøp av melkekvoter. Statlig oppkjøp av kvoter finansieres av omsetningsavgiften.

sluttprotokollen til jordbruksforhandlingene står det; For å bygge opp likviditeten i Omsetningsrådets fond for melk og for å legge til rette for at melk kan kjøpes opp i omsetningsrunden i 2020, bør det vurderes å øke omsetningsavgiften for melk fra 1. juli 2019.

Omsetningsrådet bestemmer endelig avgift i sitt møte fredag 21. juni.

Kilde: Tine.no