Flagg med FK logo
Foto: Felleskjøpet Agri

Svakt 1. kvartal for Felleskjøpet Agri

29. april 2020

Omsetningen i Felleskjøpet øker med 101,8 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2019. Resultat før skatt endte på -159,5 millioner kroner, ned fra -92,2 millioner kroner i første kvartal 2019. Første kvartal er normalt et svakt kvartal for konsernet, og er i år i tillegg negativt påvirket av blant annet svekket norsk krone. Tilnærmet normal drift har så langt blitt opprettholdt også gjennom koronasituasjonen i mars.

Konsernets driftsinntekter endte på 3,6 milliarder kroner i årets første kvartal, det er en økning på 101,8 millioner fra året før. Resultat før skatt, som endte på -159,5 millioner kroner mot -92,2 i 2019, er sammenlignet med fjoråret negativt påvirket både av en svekket norsk krone samt en snøfattig vinter i store deler av landet. Første kvartal er normalt et svakt kvartal for konsernet.

– Felleskjøpets resultater i første kvartal er alltid preget av lavsesong i landbruket og detaljhandelen. Oppbygging av lager av viktige innsatsmidler for bonden og innkjøp til hagesesongen i butikkene er kapitalkrevende. Omsetningen var i starten av første kvartal i år noe bak fjoråret, men i mars måned økte omsetningen betydelig og bidrar til at vi viser god fremgang fra fjoråret. Dette er en fart vi tar med oss inn i andre kvartal som er Felleskjøpets viktigste periode av året, sier Terje Johansen, som er konstituert konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Felleskjøpet har klart seg godt i korona-krisen

Alle deler av samfunnet er påvirket av korona-krisen og tiltakene som er iverksatt for å hindre smittespredning i Norge. Felleskjøpet har siden korona-tiltakene ble innført i Norge, hatt full drift i tilnærmet alle deler av konsernet, og vært leveringsdyktige både til bonden og forbruker. Landbruket opplever nå stor interesse og fornyet respekt for hvilken samfunnskritisk rolle næringen har.

– Vår hovedprioritet i perioden vi nå har lagt bak oss, har vært å levere det bonden trenger av fôr og øvrige innsatsmidler for å lykkes. Som alle andre, har vi blitt påvirket av smittetiltakene med karantener og fulgt alle råd fra helsemyndighetene. Samtidig har vi vært leveringsdyktige og opprettholdt normal drift i mesteparten av konsernet. Dette er avgjørende for bondens drift og matproduksjonen i Norge, sier Johansen.

Felleskjøpet kjøper inn en del produkter i utenlandsk valuta, og kronesvekkelsen har gitt et betydelig valutatap i kvartalet.                                                                                                                                  

Løft i detaljhandel ved inngangen til andre kvartal

Forretningsområdene Landbruk og Maskin opprettholder sine markedsandeler i perioden, og gjør det godt. Begge divisjonene ligger resultatmessig foran sammenlignet med samme periode i fjor. Etter en svak start på året, har også aktiviteten innen detaljhandel løftet seg betydelig i marsmåned. Både Granngården i Sverige og Felleskjøpets butikker i Norge har opplevd omsetningsvekst mot slutten av kvartalet. Tidlig vår og mer tid til å ordne i hus og hage som følge av korona har gitt gode salgstall.

– At de store forretningsområdene Landbruk og Maskin gjør det godt viser at vi har en solid posisjon i markedet, samtidig som driften bedres. Vår detaljhandelsvirksomhet, som hadde en litt svakere start på året, har fått et godt løft i mars. Sammenligner vi omsetning i mars med samme måned i fjor ser vi en omsetningsvekst på rundt 26 prosent. Netthandel øker mer enn tradisjonell handel. Både i Granngården og hos Felleskjøpet har omsetningen på nett blitt doblet i perioden, sier Johansen.

Cernova, som er konsernets mølle- og bakerivirksomhet, påvirkes også av korona-krisen. Møllene ser positive effekter med økt omsetning av mel- og bakevarer i dagligvarehandelen, mens Mesterbakeren går noe tilbake. Nelson Garden, som er ledende på frø og løk til det nordiske hagemarkedet, opplever også godt salg og øker sitt resultat i første kvartal.

Ved utgangen av mars 2020 var Felleskjøpets egenkapitalandel på 31,3 prosent, ned fra 31,9 prosent på samme tid i fjor.

Nøkkeltall Felleskjøpet Agri konsern

(Mill. kroner) Q1 2020 Q1 2019      
Driftsinntekter 3 553 3 452
Driftsresultat -74,8 -61,9
Resultat før skatt -159,5 -92,2
Resultat etter skatt -132,9 -70,7

 

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri.