Torgeir Knag Fylkesnes
Torgeir Knag Fylkesnes

SV vil ha garantier fra Borch

29. mars 2022

SV foreslår for Stortinget å be landbruksministeren gi en redegjørelse om hva regjeringen vil gjøre for å hindre selvforsyningskrise i Norge.

– Vi risikerer en kraftig nedgang i norsk selvforsyning om ikke regjeringen kommer med økonomiske garantier umiddelbart. Signalene regjeringen har kommet med til nå er for svakt, sier Torgeir Knag Fylkesnes, SV-nestleder og fungerende leder i næringskomiteen.

Han viser til at norsk landbruk er i en alvorlig situasjon på grunn av ekstrem kostnadsøkning, særlig på gjødsel, og på grunn av energikrisen og krigen i Ukraina. Fylkesnes vektlegger også at krigen i Ukraina øker det norske behovet for selvforsyning.

– Regjeringen peker stadig på jordbruksoppgjøret som kommer i mai. Bøndene trenger mer håndfaste forsikringer allerede nå for å få den forutsigbarheten de trenger for å ta risikoen ved å kjøpe gjødsel og så matkorn, sier Torgeir Knag Fylkesnes.

 

(©NTB)