Foto: Javad Parsa / NTB
Foto: Javad Parsa / NTB

SV: Ikke flertall for inntektsmålet uten ny kurs.

15. juni 2022

I sitt innlegg i dagens debatt om jordbruksoppgjøret kom Torgeir Knag Fylkesnes fra SV med en kraftig advarsel til dagens regjering. Han sa at det ikke blir flertall for å tette inntektsgapet, hvis det ikke settes en ny kurs for jordbruket.

Du kan følge debatten her

Fylkesnes beskyldte regjeringa for å bryte avtalen de hadde gjort med SV tidligere i vinter om at føringene for jordbruksoppgjøret. Og han kom med følgende advarsel:

-Dersom det ikke settes ny kurs for jordbruket, så er det ikke flertall for å tette inntektsgapet. Det er ikke flertall for opptappingsplanen dersom det ikke samtidig fører til en rask opptrapping av reell sjøforsyning, markant styrking av matsikkerheten og at norske arealressurser tas tilbake i bruk, sa Fylkesnes.

Både SV, Venstre og MDG etterlyste regjeringspartienes vilje til være med på merknader som la føringer for landbruket framover. Men både Venstre og MDG varslet at de vil stemme for avtalen.

Landbruks- og matminister Sandra Borch advarte i sitt innlegg sterkt mot å endre avtalen som er inngått mellom staten og begge faglaga. Til påstandene om at avtalen ikke gir økt sjølforsyning sa Borch blant annet: Med historisk høye priser på korn og kraftfôrråvarer var det helt nødvendig med midlertidige endringer i markedsordningen for korn. Avtalen landet på en modell med prisnedskriving av både norsk og importert karbohydratråvare til kraftfôr, ordningen er fleksibel og bidrar til stabilitet i det norske markedet. Dette bidrar til en god balanse mellom korn og husdyrproduksjon. Det er naivt å tro at norsk sjølforsyning øker bare vi øker kraftfôrprisen.

Avtalen vedtatt mot FrPs stemmer.

Avtalen ble til slutt vedtatt med 85 mot 15 stemmer. Det var bare FrP som stemte i mot avtalen

Kilde: Stortinget.no