Foto: Terje Bendiksby / NTB
Foto: Terje Bendiksby / NTB

SV-budsjett uten kostnadskompensasjon, men med nitrogenavgift

15. november 2021

SV har ikke funnet plass til den avtalte kostnadskompensasjonen for gjødsel og byggevarer på 754 millioner i sitt alternative budsjett. I tillegg vil de innføre en avgift på nitrogen i mineralgjødsel. De vil fjerne bunnfradraget og øker jordbruksfradraget.

På spørsmål om hvorfor kostnadskompensasjon ikke er med i budsjettet, sier Torgeir Knag Fylkesnes følgende til Landbruk24:

-Vi sitter ikke i regjering, og er ikke staten, og det er ikke vårt ansvar å vite hvordan staten skal finansiere sine fortløpende forpliktelser. Vi visste ikke hvordan regjeringen kom til å legge inn kostnadskompensasjonen før de la frem tilleggsproposisjonen sist mandag. Ble det et eget tilleggssummer? kom det i saldert budsjett? Vi visste ikke. Da hadde vi allerede vedtatt vårt alternative budsjett.
-Når det er sagt, så kommer vi i Stortinget til å fullt ut støtte den kostnadskompensasjonen. Det er ingen tvil, vi kommer til å finne inndekningen for dette, understreker Knag Fylkesnes.

Endringer for landbruket i SV’s alternative budsjett.
(Alle tall er sammenlignet med Solberg-regjeringens budsjettforslag.)

Fjerning av bunnfradraget på 6 000 kr. i produksjonstilskuddet: 240 millioner

Styrke Mattilsynets arbeid med dyrevelferd: 50 millioner

Opprette Bionova klimafond for landbruk og bioøkonomi: 235 millioner

Forebyggende tiltak rovdyr: 35 millioner

Jordbruksfradrag. Inntektsuavhengig fradrag økes til 110 000 kroner. Sats utover inntektsuavhengig fradrag for jordbruk mv. økes til 42 prosent. Maksimalt fradrag økes til 200 000 kroner. 

Kutt i forskjellige skogbrukstiltak: -171 millioner

Økt støtte til frivillig skogvern: 150 millioner

Innføre avgift på nitrogen i mineralgjødsel på 2,37 kr/kg: 190millioner i ekstra kostnad for jordbruket

50 % i økt CO2- avgift utgjør 79 øre pr liter diesel: ca 110 millioner i ekstra kostnad for landbruket.