– Det er helt nødvendig å gi jordbrukssektoren forutsigbarhet i en situasjon med ekstraordinære utgifter og stor usikkerhet om hvordan strømprisene utvikler seg, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Ordningen ble opprinnelig innført i januar 2022 og gjaldt i utgangspunktet for perioden desember 2021 til mars 2022. Ordningen omfatter aktive foretak i jordbruks- og veksthusnæringen og vil nå videreføres ut mars 2023.

– Når vi forlenger ordningen, viser dette at regjeringen prioriterer landbruket svært høyt. I en tid der rammevilkårene for norsk matproduksjon endres svært raskt, er det nødvendig at vi bidrar til å ivareta næringens behov for stabilitet og langsiktighet, sier Borch.

Staten dekker i dag 80 prosent av kostnaden for det overskytende når snittprisen på strøm overstiger 70 øre per kilowattime. Utgangspunktet har vært at dette skal gjelde fra desember til mars, men nå forlenges altså ordningen med ett år.

De økonomiske rammene vil være de samme som i dag, opplyser olje- og energiminister Terje Lien  Aasland.

Ordningen som forlenges skal legges fram for Stortinget.  

Kilde: Pressemelding fra LMD