Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Stortinget sier nei til kjøttavgift

12. april 2021

Oppdatert med avstemningsresultat
Fremskrittspartiet får stortingsflertallet med seg på å si nei til en klimaavgift på norsk kjøtt. Det var bare SV, MdG, Rødt og to representanter fra Høyre som stemte mot forslaget.

– Det er svært gledelig at Frp nå ser ut til å få flertall mot en særnorsk klimaskatt på kjøttproduksjon her til lands, sier Fremskrittspartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Halleland.

Han har nå fått Arbeiderpartiet og Senterpartiet med seg på et forslag om å be regjeringen «slå fast at økt skattlegging av norsk kjøttproduksjon ikke skal gjennomføres som en del av klimapolitikken».

Forslaget ligger dermed an til å få flertall når Stortinget tirsdag voterer over regjeringens klimaplan.

Kjøttavgift er ikke noe regjeringen har foreslått i klimaplanen, men de tre opposisjonspartiene mener spørsmålet preges av usikkerhet. Derfor vil de nå rydde all tvil av veien ved aktivt å fastslå at det er uaktuelt å innføre kjøttavgift som tiltak for å få ned klimautslippene fra norsk kjøttproduksjon.

Ap og Sp foreslo opprinnelig en noe annerledes ordlyd, men stiller seg nå bak Frps ordlyd for å sikre at forslaget får flertall.

– Dette er en seier for landbrukets verdiskapning i distriktene og en seier for valgfriheten til folk flest, sier Halleland.

Høyre: Uaktuelt

– Det er ikke aktuelt med klimaavgifter på kjøtt, og regjeringen har heller ikke foreslått det noe sted.

Det sier Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson Stefan Heggelund til NTB. Heggelund har vært saksordfører for Stortingets behandling av regjeringens klimamelding.

– Dette er det klimadebatten er blitt redusert til: at man lager motforslag til forslag som ikke fins, sier han.

En kjøttavgift har tidligere vært utredet som klimatiltak, men ideen ble ikke tatt videre i klimameldingen.

(©NTB)