Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Stortinget avviser tilleggsforhandlinger og matkorngaranti

22. mars 2022

I dag behandlet Stortinget et forslag fra Rødt om å be regjeringen innlede tilleggsforhandlinger med jordbruket. Bare MDG støttet dette forslaget. Heller ikke et forslag fra Venstre og MDG om at Stortinget skal gi forsikringer om lønnsomhet i matkornproduksjon fikk flertall.

Forslaget fra Rødt ble lagt fram i januar, og i debatten ble det fra flere framhevet at det nå var for seint å starte tilleggsforhandlinger så nært innpå de ordinære jordbruksforhandlingene.

MDG og Venstre fremmet i forbindelse med saken et forslag lønnsomhet i matkornproduksjon:

Venstre og Miljøpartiet De Grønne mener likevel at krigsutbruddet i Ukraina har skapt en helt ny situasjon, der det av beredskapsmessige årsaker er nødvendig med en kraftig økning av norsk matkornproduksjon. Dette krever raske avklaringer om lønnsomheten i økt produksjon av matkorn, som ikke kan vente til de ordinære jordbruksforhandlingene.

Disse medlemmer merker seg at de muntlige signalene fra regjeringen om lønnsomhet i matkornproduksjon ikke blir oppfattet som sikre og forpliktende nok for mange kornbønder, som om kort tid må gjøre et valg om hva slags kornproduksjon de skal legge til rette for i vekståret 2022.

Og fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen raskest mulig legge fram en sak for Stortinget som gir norske kornbønder nødvendige avklaringer om lønnsomhet i matkornproduksjon før såkornet går i jorda.»

Bare Rødt og KrF støttet dette forslaget.

Kompensasjon for kunstgjødsel?

I et replikkordskifte utfordret Geir Jørgensen (Rødt) landbruks- og matminister Sandra Borch om hun kunne avklare om det kommer en kompensasjonsordning for kunstgjødsel før jordbruksoppgjøret er ferdig. Borch svarte ikke konkret på spørsmålet, men viste til sin garanti om lønnsomhet for matkornproduksjon og at hun var innstilt på å betale ut for ekstra kostnader i 2022.

Kilde: Stortinget.no