Illustrasjonsfoto: Frida Meyer.
Illustrasjonsfoto: Frida Meyer.

Stort overskudd av storfekjøtt i høst.

2. oktober 2022

De siste ukene har det bygget seg opp et stort overskudd av storfekjøtt, i løpet av neste uke vil det ligge ca 1 600 tonn på reguleringslager. Hovedårsaken er reduserte bestillinger fra industrikundene, sier Ole Nikolai Skulberg i Nortura Totalmarked.

Direktør i Nortura Totalmarked Ole Nikolai Skulberg sier til Landbruk24 at det ikke er unormalt at det må fryses inn storfekjøtt på høsten, men de siste ukene har innfrysingen vært mye større enn de hadde regnet med. Hovedårsaken er reduserte bestillinger av helslakt fra industrikundene. Hva som er årsaken til de reduserte bestillingene vil ikke Skulberg gå nærmere inn på.

I en artikkel i Nationen i forrige uke antyder Skulberg at det kan ha sammenheng med de høye strømprisene. “Han seier Nortura fryktar at salet av storfe kan bli lågare enn prognosert på grunn av at bedrifter held tilbake bestillingane sidan straumstøtta ikkje treff dei“. Det er bonden som i gjennom omsetningsavgifta betaler innfrysing og lagring på reguleringslager. Når bedrifter kjøper kjøtt fra reguleringslager får de et frysefradrag.

I neste uke (uke 40) slakter Nortura ca. 5 000 storfe, mens etterspørselen er bare 3 310. Det betyr at bare i neste uke blir det behov for å fryse inn ca 500 tonn, og reguleringslagret ligger an til å bli ca 1 600 tonn ved utgangen av uka. I utgangspunktet har Nortura ikke lov å legge inn mer enn 2 500 tonn på reguleringslager i den såkalte volummodellen som ble etablert etter at storfekjøtt ble tatt ut av markedsordningen.

For lite sau og lam

For sau og lam er situasjonen helt motsatt, det har vært underdekning av sau og lam i hele høst. Noe skyldes litt utsatt slakting etter en litt dårlig beitesesong, men det er også økt etterspørsel etter sau- og lammekjøtt.
Les mer her i en rapport fra fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem

God balanse for gris
F
or svinekjøtt er det god balanse. Etter noe uker med et lite overskudd vil det neste uke bli en liten underdekning.

Kilde: Nortura