Foto: FKRA
Foto: FKRA

Sterk prisvekst på råvarer påvirker kraftfôrprisen

9. juli 2021

Det er ikke bare gjødselprisene som stiger, økte råvarepriser internasjonalt påvirker også kraftfôrprisen til norske bønder. Felleskjøpet Rogaland Agder forbereder sine kunder på prisvekst i en pressemelding i dag.

Per dags dato er det lite som indikerer at kraftfôrprisene skal ned. Felleskjøpet Rogaland Agder er bekymret for prisveksten framover, og vi gjenomfører viktige tiltak for å bremse prisveksten ut til bonden. Et tiltak er å flate ut priskurven slik at prisveksten blir fordelt over et lengre tidsrom.

Det er historisk høye priser på proteinråvarer, karbohydrater og andre tilskuddsvarer. Nesten alle importerte varer har nå nulltoll, dvs. at verdensmarkedsprisene er omtrent som norske råvarepriser. Råvarepriser som stiger utover dette vil medføre kostnadsøkninger i våre regnskap. Vi ser at materialkost har steget jevnt og trutt siden oktober 2020.

Utdrag fra Nasdag.: Prisene på soyamjøl det siste året er historisk høyt sett i 5 års perspektiv. De siste månedene har prisen gått ned, men er fortsatt høy sammenlignet med f.eks. 2020. I tillegg har pristillegget på GMO frie varer økt kraftig.

Årets jordbruksavtale

Kornprisen går opp 10 øre. Tilskudd til nedskriving av korn for levering til kraftfôrproduksjon går opp. Slik at nettoeffekten ser ut til å havne på ca. +4 ører. Fraktratene på korn med båt er et stort usikkerhetsmoment og kan gjøre at nettoeffekten for korn levert anlegg i Stavanger blir høyere.

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Rogaland Agder