Siv Jensen
Foto: Tor Audun Gram

Statsbudsjettet: Skattelette og dyrere diesel for bonden

7. oktober 2019

Det meste som gjelder landbruket i statsbudsjettet er allerede kjent gjennom jordbruksavtalen. Det som er nytt er økt avgift på diesel med 13 øre.  Jordbruksfradrag blir innført som varslet i jordbruksavtalen.  

Avgifter

CO2-avgiften på mineralolje (diesel) øker med 10 øre pr. liter, og den såkalte grunnavgiften for mineralolje indeksjusteres med 3 øre, det betyr at avgiften på diesel øker med 13 øre pr. liter. Dette utgjør for jordbruket omlag 17,5 mill. kr.

Skattelette

Som varslet i jordbruksavtalen øker det generelle jordbruksfradraget fra 63 500 kr. til 90 000 kr og maksimalt jordbruksfradrag øker fra 166 500 kr til 190 400 kr. Samlet anslås det at dette gir en skattelette på 80 mill. kr.
Det foreslås at kostnader til etablering av frukt- og bærfelt, som ikke har kunnet bli avskrevet gjennom levetiden, kan saldoavskrives som anlegg med henholdsvis 10 og 20 pst. per år fra og med 2020.

Veterinærvaktordningen videreføres

-Regjeringa vidarefører veterinærvakt i alle delar av landet. Kommunane vil framleis få øyremerkte tilskott til veterinærdekning. Regjeringa gjer framlegg om å løyve 133 millionar kroner til klinisk veterinærvakt utanom ordinær åpningstid, og 31,4 millionar kroner til kommunane for å bidra til tenester frå dyrehelsepersonell i næringssvake distrikt.

– God tilgang på veterinærvakt også utanom ordinære åpningstider er naudsynt for alle som har husdyr. Det er viktig for dyrevelferden, seier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.


Kilde: Statsbudsjettet.