Forsell, Bartnes og Hoff
Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Staten tilbyr 1 milliard

7. mai 2019

Landbruks- og matdepartementet tilbyr jordbruksorganisasjonene 1 milliard i årets oppgjør. Det brukes 641 millioner kroner fra statsbudsjettet. Målprisene økes med 249 millioner. Så legger staten inn 250 millioner i såkalt bedre markedsbalanse. Du kan se pressekonferansen her

Se pressemeldingen fra LMD her

Se Bondelagets reaksjon her

Se Småbrukarlagets reaksjon her

Hele tilbudet kan du lese her


Målpriser
Melk + 3 øre
Gris: 0
Poteter + 25 øre
Grønnsaker og frukt + 3,8 %
Mathvete + 12 øre
Bygg + 10 øre
Havre + 10 øre.
Staten øker altså målprisene på grønnsaker mer enn jordbrukets krav, mens de ligger 5 øre under på kornprisene.

Prisnedskriving av korn: + 4,8 øre
Anslått økning i kraftfôrpris: 3 øre

Kulturlandskapstilskudd alt areal: + 4 kr/dek

Arealtilskudd
Korn: 
Sone1-3: +10 kr/dek
Sone 4: +5 kr/dek
Sone 5-7: 0

Grovfor
Sone 1-5A: 0
Sone 5B-7: + 10 kr/dek.

Ingen endringer i arealtilskuddet til potet, grønt, frukt og bær.

Distriktstilskudd melk
Sone A-C: 0
Sone D-J: + 4 øre/liter

Driftstilskudd melk- og ammeku
Melkeku: Ak-sone 1-4: 6 000 kr
Melkeku: Ak- sone 5-7: 10 000 kr
Ammeku sone 1-4: 25 kr/ku, maksimalsum økes med 1000 kr
Ammeku sone 5-7: 316 kr/ku, maksimalsum økes med 12 540 kr

Husdyrtilskudd
Melkeku 1-50 kyr: 440 kr/ku
Over 50 kyr: 0
Tilskudd til små og
mellomstore melkebruk
+250 kr/ku fra ku nr 1 til 23, trappes
ned med 205 kr/ku fra 23-50 kyr.

Ammeku: 1- 50 kyr: 300 kr/ku
Over 50: 0

Andre storfe: Uendret

Melkegeit 1-125: + 190 kr/dyr
Over 125: + 100 kr/dyr

Vinterfôra sau
og ammegeit: 1-126: + 15 kr/dyr
127-150: + 689 kr/dyr
Over 150: 0
Gris og verpehøner: Uendret
Maksimalt husdyrtilskudd reduseres med 30 000 kr til 530 000 kr/ foretak.

Beitetilskudd
Utmarksbeite storfe, hest: 50 kr/dyr
Utmarksbeite sau og geit: 10 kr/dyr
Beitetilskudd storfe, hest: 50 kr/dyr
Sau og geit: 10 kr/dyr.

Avløsertilskudd
Maksimalt tilskudd pr. foretak økes med 4 700 kr til 83 400 kr.
Satsene økes med 6 %.

Frakttilskudd til kraftfôr økes med 15 millioner kroner

Tilskuddet til innfrakt av slakt økes med 10 millioner kroner.