Regjeringen på budsjettkonferanse
Foto: Eirin Larsen, Statsministerens kontor

Solberg varsler 5 prosent økning i CO2-avgiften

27. september 2019

Regjeringen vil øke C02-avgiften med 5 prosent, sier statsminister Erna Solberg (H) til pressen før hun skal tale til FNs hovedforsamling. Det vil bety en økning i dieselprisen på omlag 7 øre.

– Vi har sagt at vi skal gjøre dette, og vi begynner med det i årets budsjett, sier Solberg til NTB.

I Granavollen-plattformen ble de fire regjeringspartiene enige om en årlig økning i CO2-avgiften på 5 prosent fram til 2025. Økningen gjelder alle sektorer som i dag har CO2-avgift, også oljesektoren. De økte inntektene skal brukes til å senke andre skatter og avgifter i de samme sektorene.

– Sammen med kvotesystemet bidrar dette til å sørge for at det er lønnsomt å velge de miljøvennlige løsningene, og at flere bedrifter ser det som viktig å investere i ny teknologi og nye løsninger fordi de da vil slippe å betale skatt, sier Solberg.

– Kraftig signal

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) peker på at for hans parti er økte avgifter på forurensing, kombinert med skatteletter på andre områder, en bærebjelke i klimapolitikken.

– Det skal alltid lønne seg å ta grønne valg, og forurensing må koste mer, sier Elvestuen.

Selv om økningen er varslet i regjeringserklæringen, mener han den sender et kraftig signal til næringslivet.

– De må kutte utslipp og legge om til nullutslippsløsninger som elektrisitet, hydrogen og biogass, slår Elvestuen fast.

7 milliarder

CO2-avgiften ble innført i Norge i 1991. Avgiftene varierer i ikke-kvotepliktig sektor. Den generelle avgiften på mineralolje er på rundt 500 kroner per tonn CO2.

I tillegg til den økte CO2-avgiften har det lekket ut at regjeringen vil bevilge 7 milliarder kroner til klimatiltak i neste års statsbudsjett.

(©NTB)