Kjersti Hoff
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Småbrukarlaget vil ha lavere melkeytelse og mer kløver inn i klimaplan

13. april 2020

Bondelaget overrakte Landbrukets klimaplan til statsrådene i LMD og KLD fredag 3. april. Norsk Bonde- og Småbrukarlag savner to konkrete tiltak på melkeytelse og bruk av kløver i eng i planen. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har tidligere foreslått å ta disse to tiltakene inn i planen, men dette har blitt avvist.

Bedre norsk ressursbruk

– Det er viktig at landbruket kommer med en plan for å følge opp intensjonsavtalen med regjeringen om utslippskutt for å bidra til å nå Norges klimamål. Flere av tiltakene i planen er gode, men vi har to viktige tiltak vi vil ha inn i det videre arbeidet. Det ene går på å redusere melkeytelsen og få mer av storfekjøttproduksjonen fra melkekyr framfor ammekyr. Det andre er bedre vekstskifte og å ta inn mer kløver i eng, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Begge er klimatiltak som innebærer en viss omlegging av produksjonsmåte til bedre bruk av norske ressurser. Redusert melkeytelse vil være viktig for å kunne ta ned bruken av kraftfôr, spesielt importert protein- og karbohydratfôrråvare og øke beitebruken i melkeproduksjonen. Bedre vekstskifte og kløver i eng vil redusere behovet for innkjøpt mineralgjødsel. Beregnet utslippsreduksjon er henholdsvis 57 000 og 100 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig.

Klimatiltak for alle og rask effekt

– Dette er klimatiltak som kan gjøres av alle, uavhengig av størrelse på bruket. Tiltakene kan settes i gang raskt og de gir umiddelbar effekt i det offisielle utslippsregnskapet. Flere av tiltakene i landbrukets klimaplan kan per i dag ikke måles i det offisielle klimaregnskapet, sier Hoff.

– Gjennom en klok arealpolitikk må vi produsere mer korn, poteter og grønnsaker der det er mulig, og bruke mer av gras- og beiteressurser fra arealer som ikke er egnet for annet enn gras. Det vil være bærekraftig og klimavennlig og øke matproduksjon på norske ressurser, noe vi er svært opptatt av i dag og i framtida, avslutter Hoff.

Les brevet til departementetene her

 

Kilde: Pressemelding fra Bonde- og Småbrukarlaget.