Bollestad og Bartnes
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Slik blir oppkjøpsordningen for melkekvoter

13. november 2019

Den midlertidige oppkjøpsordningen vil bli todelt: først en påmelding til ordningen etter «først til mølla»-prinsippet, deretter innsending av søknad om salg av melkekvote.  

Påmelding til ordningen starter 2. januar 2020 kl. 12.00.                     

Bakgrunn
Partene i jordbruksoppgjøret ble i oktober 2019 enige om å gjennomføre en midlertidig oppkjøpsordning med sikte på å kjøpe ut 40 mill. liter kvote fra 2021. Fra 2. januar 2020 blir det opprettet en løsning for å melde melkekvoten inn for salg. Resterende behov for nedskalering tas gjennom forholdstallet på disponibel kvote og besluttes i den ordinære kvotedrøftingen i november/desember 2020.

I den midlertidige oppkjøpsordningen gjelder følgende:

  • Påmelding til ordningen starter 2. januar 2020 kl. 12.00 etter prinsippet «først til mølla».
  • 80 prosent av grunnkvoten som selges må selges til staten, resterende 20 prosent kan selges til private kjøpere innenfor samme produksjonsregion.
  • Pris per liter grunnkvote er differensiert etter produksjonsregion og fremgår av tabellen nedenfor.
  • Oppkjøpsordningen suspenderes i den enkelte produksjonsregionen når fastsatt oppkjøpsvolum er nådd. Maksimal mengde som kan kjøpes opp i regionen fremgår av tabellen nedenfor.
  • Ordningen gjelder til 31. mars 2020. 
  • De som registrerer seg i påmeldingsordningen, må sende inn ordinær søknad om salg av melkekvote med tilhørende vedlegg innen 31. mars.
  • Selgernes grunnkvote kan disponeres ut kvoteåret 2020.
  • Godkjente salg får virkning fra 1. januar 2021.
  • Utbetaling for den kvotemengden som er solgt til staten utbetales i januar 2021.

Mer om den midlertidige oppkjøpsordningen og detaljer for påmelding publiseres på Landbruksdirektoratet sine nettsider i slutten av november/starten av desember.

Les protokollen fra forhandlingene her.

Salg av geitemelkkvote
For geitemelkkvote gjelder de ordinære reglene for omsetning. En eier av landbrukseiendom med geitemelkkvote kan selge hele eller deler av eiendommens grunnkvote. Inntil 80 % av kvotemengden som ønskes solgt, kan selges til kjøpere som eier landbrukseiendom innenfor samme produksjonsregion. Den resterende delen skal selges til staten for kr 2,50 per liter.

For geitemelk er produksjonsregionene Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark) og Sør-Norge.

Søknadsfristen for salg av geitemelkkvote er 1. august, med virkning påfølgende kvoteår.

Kilde: Landbruksdirektoratet