Anne Jødahl Skuterud
Foto: Fk Agri

Skuterud gjenvalgt som leder i Felleskjøpet Agri.

16. april 2020

Anne Jødahl Skuterud tar fatt på sin femte periode som styreleder i Felleskjøpet Agri etter å ha blitt gjenvalgt på dagens årsmøte. -Norsk landbruk er i endring, da må også Felleskjøpet endre seg og bli en enda bedre partner for bonden. Landbruket trenger et sterkt Felleskjøpet, sier Skuterud.

Årsmøte i Felleskjøpet Agri velger hvert år medlemmer til konsernets styre og øvrige tillitsvalgte. I år var styremedlemmene Sveinung Halbjørhus, Elisabeth Holand, Eli Blakstad og Harald Lein på valg.

Harald Lein, som har vært en kontinuitetsbærer i styret og nestleder de siste årene, valgte å ikke ta gjenvalg. Det samme gjorde Eli Blakstad og begge går ut av styret. Halbjørhus, som har vært styremedlem siden 2016, ble valgt som ny nestleder. Holand ble gjenvalgt for to nye år i styret.

Må bedre driften og resultatene

Skuterud understreker overfor årsmøtet at Felleskjøpet må tilpasse seg endringene som nå skjer i landbruket, og at resultatene de siste to årene har vært for svake.

-Vi skal være stolte av Felleskjøpet og det selskapet eiere og ansatte har vært med og skapt. Samtidig må vi fortsatt forbedre oss fremover for å møte utfordringene vi nå ser i landbruket, i form av økt konkurranse og press på marginer i en rekke markeder hvor Felleskjøpet konkurrerer. Vi må bedre driften og bli enda bedre på det vi allerede er gode på. Den jobben ser jeg frem til å fortsette på som styreleder i selskapet, sier hun.

Felleskjøpet er i dag et konsern med stor virksomhet i mange markeder. Nå er det tid for å styrke fokuset på bonden og bli bedre i kundemøtet.

-Vi må møte kundene på en enda bedre måte, enten det er ute hos den enkelte gårdbruker eller i butikken. Bonden skal oppleve at vi er deres butikk og tettere på, slik at vi blir en enda bedre partner i deres drift. Da må vi organisere oss slik at våre folk hjelper bønder og andre kunder på best mulig måte. Samvirkemodellen med de tette båndene mellom eiere og selskapet er det som gjør oss unike. De båndene må vi gjøre enda sterkere, og bygge laget slik at lønnsomhet og konkurransekraften til alle i landbruket er så god som mulig, sier Skuterud.

Øvrige valg

Else Horge Asplin og Erling Aune ble valgt for to år som nye styremedlemmer. Asplin har ledet kontrollkomiteen de siste årene og er gründer innen lokalmatproduksjon. Aune driver med gris og korn, og er også banksjef med ansvar for næringsliv i Sparebank 1. Thor Johannes Rogneby får fornyet tillit som første vara, Trond Petter Ristad rykker opp til andre vara og Renate Rendedal er innstilt som tredje vara.