Foto: Håvard Simonsen
Foto: Håvard Simonsen

Skuterud gjenvalgt, Østerås ny nestleder i FKA.

6. april 2022

Anne Jødahl Skuterud ble gjenvalgt, og styremedlem Arne Elias Østerås rykker opp til nestleder i styret til Felleskjøpet Agri.

Dette ble klart under valget til nytt styre på årsmøtet onsdag 6. april.

Valgkomiteen hadde innstilt Cecilie Bjørlo som nytt styremedlem og nestleder. Under valget kom det benkeforslag på Else Horge Asplin, som har vært styremedlem siden 2020.  Under valget fikk først Bjørlo flertall med to stemmer, men ettersom det ikke var over 50 prosent flertall, måtte et omvalg til. I andre valgrunde fikk Horge Asplin åtte stemmers flertall, og ble dermed valgt som nytt styremedlem.

Arne Elias Østerås fra Stange var ikke på valg som styremedlem, men under valget kom det benkeforslag om Østerås som ny nestleder i styret. Dette forslaget fikk flertall.

Det nye styret i Felleskjøpet Agri er som følger:

Leder:

Anne Jødahl Skuterud, Gjerdrum

Nestleder:

Arne Elias Østerås, Stange

Eiervalgte styremedlemmer:

Else Horge Asplin, Nesbyen

Thor Johannes Rogneby, Østre Toten (Ny)

Elisabeth Holand, Leknes

Erling Aune, Levanger

Grim Erik Gillestad, Sunnfjord

Karl-Oskar Fosshaug, Bardu

Ansattvalgte styremedlemmer:

Frank Gjøran Fandin

John Arild Leirnes

Ann-Lisbeth Lieng

Hans Petter Dyrkorn

Vara:

1. vara: Trond B. Holt, Roa (ny)

2. vara: Erland Kjesbu, Steinkjer (ny)

3. vara: Theodora Tangen Fretheim, Nannestad (ny)

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri