Anne Jødahl Skuterud
Foto: FK Agri

Skuterud foreslås gjenvalgt i Felleskjøpet Agri

30. januar 2020

Anne Jødahl Skuterud er innstilt for gjenvalg som styreleder i Felleskjøpet Agri. Skuterud ble valgt som styreleder første gang i 2016, og går nå mot sin femte periode som leder av styret i selskapet. Harald A. Lein, som har vært nestleder de siste fire årene, går ut av styret.

 Felleskjøpet Agris sentrale valgkomite har lagt frem sin innstilling til nytt styre i selskapet inkludert styreleder. Valgkomiteen har lagt vekt på å sette sammen et styre som både ivaretar kontinuitet og nyrekruttering. Harald A. Lein, som har vært en kontinuitetsbærer og viktig støttespiller for styrelederen, tar ikke gjenvalg og Sveinung Halbjørhus, som har vært medlem i styret siden 2016, innstilles som ny nestleder.   

-Vi er svært glade for at Skuterud tar gjenvalg og vil fortsette i vervet som styreleder i Felleskjøpet. Landbruket står overfor store endringer i tiden som kommer og Skuterud har den beste erfaring for å lede jobben med å ta oss videre gjennom store endringer, både for selskapet og næringen totalt sett. Vi takker Blakstad og Lein som nå går ut av styret for tiden de har stått på for Felleskjøpet, og ser frem til å få nye krefter med god erfaring både fra landbruket og næringsliv inn i styret, sier Inger Lise Ingdal, leder av valgkomiteen.

I tillegg til Halbjørhus som ny nestleder er Else Horge Asplin og Erling Aune innstilt som nye styremedlemmer. Asplin har ledet kontrollkomiteen de siste årene og er gründer innen lokalmatproduksjon. Aune driver med gris og korn, og er også banksjef med ansvar for næringsliv i Sparebank 1. 

 

-Felleskjøpet og landbruket er inne i en tid med store endringer. Produksjonsvolumene innen flere områder av landbruket er under press, noe som setter nye krav til både bonde og de store samvirkene. I tillegg møter vi som alle andre næringer nye krav og forventninger knyttet til bærekraftig produksjon og klimautfordringene. Jeg gleder meg til å jobbe videre med spennende utfordringer som betyr mye for landet totalt sett, og ikke minst den enkelte bonde og eier i Felleskjøpet, sier Anne Jødahl Skuterud.

Elisabeth Holand, som også er på valg denne perioden, innstilles for gjenvalg for to nye år i styret i Felleskjøpet Agri. Thor Johannes Rogneby får fornyet tillit som første vara, Trond Petter Ristad rykker opp til andre vara og Renate Rendedal er innstilt som tredje vara.   

 

Innstilling til nytt styre i Felleskjøpet Agri SA:

 

Velges for:

Valgt 1.gang:

 

 

Region:

 

STYRET:

 

 

 

 

 

 

Styreleder

1 år

2016

Anne Jødahl Skuterud

Gjerdrum

1

gjenvalg

Nestleder

1 år

2016

Sveinung Halbjørhus

Hemsedal

4

NY

 

 

 

 

 

 

 

Styremedlem

2 år

2015

Arne Elias Østerås

Stange

2

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2016

Sveinung Halbjørhus

Hemsedal

4

Gjenvalg

 

Styremedlem

2 år

2018

Elisabeth Holand

Leknes

8

Gjenvalg

 

Styremedlem

2 år

2020

Erling Aune

Levanger

7

NY

 

Styremedlem

2 år

2015

Wenche Ytterli

Rauma

5

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2020

Else Horge Asplin

Nesbyen

4

NY

 

Styremedlem

2 år

2016

Karl-Oskar Fosshaug

Bardu

8

Ikke på valg

 

 

 

 

 

 

 

1.vara

1 år

2019

Thor Johannes Rogneby

Toten

3

Gjenvalg

 

2.vara

1 år

2019

Trond Petter Ristad

Skage

7

NY

3.vara

1 år

2020

Renate Rendedal

Balestrand

5

NY

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Pressemelding fra Fk Agri