Stormen 19. november i fjor medførte betydelige skader på skog. Anslagsvis er mellom 1,5 og 1,7 millioner kubikkmeter tømmer blitt felt av stormen. Det er behovet for å få ryddet opp vindfelt tømmer raskt for å redde verdier, og unngå omfattende billeskader på skog ut over våren og forsommeren.

Departementet har fått flere henvendelser fra bekymrede skogeiere for at mye vindfelt skog kan bli liggende der arbeidet med oppryddingen gir underskudd, og at dette kan medføre store skogskader som følge av granbarkbiller.

– Jeg håper at muligheten for bruk av skogfond fører til at færre skogeiere kvier seg for å bestille opprydding av vindfelt skog, og at vi dermed kan redusere faren for billeskader, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Landbruksdirektoratet sine retningslinjer for bruk av skogfond til opprydding av vindfall kan du lese mer om på  Landbruksdirektoratets nettsider om stormfelt skog.

Kilde: Landbruksdepartementet