Siv Jensen
Foto: Finansdepartementet

Siv Jensen ny styreleder i Scandza.

1. september 2021

Scandza som blant annet eier Synnøve Finden, Sørlandschips, Finsbråten og Leiv Vidar vurderer notering på Oslo Børs, i den forbindelse har de etablert et nytt styre med tidligere finansminister Siv Jensen som leder.

Scandza ble etablert av Stig Sunde og Jan Bodd i 2007.  Scandza omsetter for over  fire milliarder og har som næringsmiddelselskap blitt en reell utfordrer i markedet. Scandza opererer i et stabilt voksende marked og har vist kontinuerlig vekst. Produktene er godt representert i mange salgskanaler, og har en sterk posisjon blant norske forbrukere.

Som en del av arbeidet med en eventuell børsnotering, etablerer Scandza nå et nytt styre med tidligere finansminister Siv Jensen som styreleder. I tillegg har Hilde Midthjell, gründer av Dermagruppen og Trond Riiber-Knudsen, investor og tidligere toppleder i McKinsey & Company, takket ja til å være uavhengige styremedlemmer. Stig Sunde vil representere dagens eier, Jordanes. For øvrig vil ansatte bli representert i styret.

“Jeg synes Scandza er et veldig spennende selskap med en eventyrlig utvikling fra 0 i omsetning i 2007 til en betydelig aktør i markedet med over 4 mrd. i omsetning i dag. Scandza har sterke merkevarer med produksjon flere steder rundt om i distrikts-Norge. Selskapet er en garantist for mangfold i butikkhyllene. Jeg mener Scandza har et voldsomt potensial for vekst og en viktig rolle å spille for norske og nordiske forbrukere. Jeg ser frem til å kunne bidra med min kompetanse til den videre utviklingen og er svært glad for å kunne mønstre et usedvanlig sterkt og kompetent styre til å hjelpe meg på den reisen”, sier den nye styrelederen Siv Jensen.

“Vi er stolte av å ha bidratt til mange av de største innovasjonene innen matbransjen de siste 10 årene, oftest gjennom utvikling og foredling av norske råvarer. Vi er en av de største avtagerne av norske landbruksprodukter, og en viktig del av næringsmiddelindustrien, som igjen er den viktigste fastlandsnæringen for Norge”, sier administrerende direktør i Scandza, Jan Bodd.

«Scandza fremstår som et attraktivt selskap å investere i. Produktene dekker daglige behov for forbrukerne, har en sterk veksthistorie drevet av en dyktige ledere og medarbeidere og fremstår derfor som robust og konjunkturuavhengig. Jeg vil tro at dette er noe som vil bli satt pris på og som vil bidra til en fin balanse i mange investorers portefølje”, sier Siv Jensen.

“Dette er en spennende og naturlig utvikling for Scandza. Da Stig og jeg etablerte Scandza var ambisjonen å bidra til å skape mangfold og bedre produkter til forbrukerne. Dette var drevet av en sterk entreprenørånd, og lidenskap for mat, kvalitet og merkevarer. Vi er kommet et stykke på vei, og ser at for å realisere drømmen, trenger selskapet ytterligere ressurser. En børsnotering kan være et naturlig steg for Scandza”, sier Jan Bodd.

Kilde: Pressemelding fra Scandza