Moden bygg
Illustrasjonsfoto

Se årets kornpriser

29. juli 2020

Skuronna er så smått i gang i de tidligste områdene, her er en oversikt kornprisene som kan forventes utover sesongen. I jordbruksoppgjøret ble det avtalt at målprisen på matkveite og oljefrø går opp med 17 øre pr. kilo, havre fikk en økning på 13 øre/kg, mens bygg ble økt med 10 øre/kg. Norske Felleskjøp har fastsatt den foreløpige priskurven for basisprisen som betales ved noteringsanleggene. (Kystanleggene på Østlandet og Trondheim kornsilo for bygg).

Prisene vil være uendret fram til uke 41, deretter  vil prisen på kveite, bygg og havre stige gradvis fram mot jul.

Prisen er oppgitt i kroner pr. 100 kg korn.

Prisene på de enkelte anleggene rundt omkring i landet finner du her

Kilde: Norske Felleskjøp