Sauer på beite
Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Sauesykdommen Mædi påvist i Trøndelag

10. juli 2019

Det er påvist mædi i en sauebesetning i Trøndelag. Funnet ble gjort i en rutineprøve tatt på slakteri, som en del av overvåkingsprogrammet for sykdommen. Besetningen ligger i tidligere Nord-Trøndelag.

Flere besetninger har vært i kontakt med besetningen der sykdommen er påvist, og disse er pålagt restriksjoner. I praksis betyr det at produsentene ikke får selge eller flytte dyr ut av besetningen. Mattilsynet fortsetter arbeidet med å kartlegge eventuelle flere kontaktbesetninger. Flytting av dyr er den viktigste årsaken til smittespredning mellom besetninger. Mattilsynet pålegger restriksjoner for å hindre eventuell smitte til andre besetninger.

Prøvene analyseres ved Veterinærinstituttet.

I tidligere Nord-Trøndelag

Fungerende regiondirektør Elisabeth Schei-Berg i Mattilsynet Midt opplyser at det foreløpig er konstatert mædi på to sauer i én besetning, hvorav den ene er helt sikker.

– Det er i en besetning vi har konstatert smitte, men vi er nå i gang med å ilegge restriksjoner på flere enn de 14-15 som allerede har fått muntlig restriksjon mot transport av dyr inn og ut av besetningen, sier Elisabeth Schei-Berg til Trønder-Avisa onsdag.

Schei-Berg opplyser at de 14-15 besetningene som ble ilagt muntlige restriksjoner som følge av mistanke om mædismitte, nå vil få restriksjonene skriftlig.

– I tillegg vil vi utvide restriksjonene til å gjelde flere besetninger i løpet av torsdag. Hvor i Trøndelag de aktuelle besetningene er, vil ikke tilsynet si noe om nå, annet enn at vi er i tidligere Nord-Trøndelag, sier Schei-Berg, til Trønder-Avisa.

Sauene får gå på utmarksbeite siden risikoen for å smitte andre besetninger mens de går på utmarksbeite regnes som svært liten.

Mattilsynet vil nå ta prøver i alle aktuelle besetninger for å finne ut om flere dyr er smittet. Dyr som er smittet vil aldri bli friske og det finnes ingen vaksine mot sykdommen. Mattilsynet vil derfor gjøre nødvendige tiltak for å bli kvitt smitten i den enkelte besetning, noe som vanligvis innebærer at smitta dyr og deres avkom slaktes.

Mædi smitter ikke til mennesker.

Mistanke skal meldes

Mædi er en B-sykdom. Det betyr blant annet at systematisk bekjempelse er nødvendig for å kontrollere sykdommen. Derfor skal forekomst eller mistanke om sykdommen umiddelbart meldes til Mattilsynet. Mattilsynet tar jevnlig ut prøver for denne og andre sykdommer i sauebesetninger i Norge. Sykdommen ble sist påvist i Norge i 2005.

Ansvar for å beskytte mot smitte

Alle som driver med sau har ansvar for å beskytte dyrene mot smitte. Les mer om mædi og smittebeskyttelse her.

Les mer hos Veterinærinstituttet her

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet, og Trønder- Avisa