Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Russland anbefaler kunstgjødselprodusenter å stanse eksporten

5. mars 2022

NTB-AFP
Russiske myndigheter anbefaler landets kunstgjødselprodusenter å stanse eksporten og anklager utenlandske selskap for å «sabotere» leveranser.

– På grunn av saboteringen av leveranser, som har blitt gjort av en rekke utenlandske logistikkselskaper, kan ikke bønder fra Europa og andre land motta kontraktsmessig avtalte mengder gjødsel, heter det i en uttalelse fra Russlands industri- og handelsdepartement.

– Departementet har blitt tvunget til å anbefale russiske produsenter å midlertidig stanse eksporten av russisk gjødsel, heter det videre.

Anbefalingen vil vare til logistikkselskapene gjenopptar vanlig arbeid og gir garantier for at de fullt ut vil utføre russiske eksportleveranser av gjødsel.

Både mange europeiske land og Brasil er avhengige av kunstgjødsel fra Russland, som er en av verdens største produsenter. Russland har etter invasjonen av Ukraina fått en rekke sanksjoner rettet mot seg fra vestlige land.

[email protected]