ScreenShot_27.05.2022_09_48_52

Rødalger fra Portugal kan redusere metanutslipp fra kua

27. mai 2022

På Kjos gård i Jessheim foregår et forskningsprosjekt som kan skape internasjonal oppmerksomhet. Rødalger fra Portugal tilsettes kufôret, og dette kan potensielt redusere metanutslippene med mellom 20 og 30 prosent.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom TINE, Geno og Bondelaget – og leverandøren av rødalgene er det norske selskapet Njord AQtech med base i London. Prosjektleder i TINE, Kim Viggo Weiby, opplyser at rødalgene inneholder bromoform som bidrar til å redusere produksjonen av metan i kuvomma.

-Vi har sett i tidligere laboratorieforsøk en metanreduksjon på over 80 prosent, men da har det vært høyere dosering enn vi bruker i dette forsøket. Dessuten er ikke laboratorieforsøk alltid direkte overførbart til det vi ser i felt. Men vi mener det er grunn til å være optimistiske med tanke på effektene av denne fôrtilsetningen, sier Weiby.

Han peker på at det nå blir viktig å følge nøye med – ikke bare på effekten av rødalgene på metanproduksjonen, men også at kua faktisk spiser fôret og at kvaliteten på melka ikke blir påvirket av dette.

-Det finnes flere ulike tilsetningsstoffer på markedet som kan ha effekt på metanproduksjonen, men det er ekstra spennende å teste ut naturlige tilsetningsstoffer slik som rødalger, sier Weiby.

Forsøket ble startet den 9. mai og varer fram til den 6 juni, da resultatene vil bli nærmere analysert. Selve målingene av metan skjer ved at kua får fôrtilsatt bromoform fra rødalger i en boks (greenfeeder), og inni boksen har Geno, som som driver avl og utvikling av Norsk Rødt Fe, montert en måler som fanger opp mengden metan som kua raper mens den spiser.

Geno: -Utslippskutt på naturlig vis

-Dette er et spennende prosjekt som vi har store forventninger til. Å benytte et naturlig tilsetningsstoff som kan gi redusert metangass-utslipp fra drøvtyggere er bærekraftig i seg selv, men også et viktig bidrag for å nå landbrukets mål om redusert klimagassutslipp, sier Eli Hveem Krogsti, prosjektleder fôreffektivitet i Geno.

Bondelaget: -Viktig for å nå klimamålene

-Faglaga i norsk jordbruk og staten har inngått en klimaavtale for perioden 2021-2030 der jordbruket skal kutte 5 millioner tonn CO2 ekvivalenter. Jordbruket skal både kutte utslipp, øke opptaket og tilpasse oss de klimaendringene som kommer. Arbeidet med tilsetningsstoffer i fôr er viktig for at vi skal nå ambisjonene i klimaavtalen, sier Johanne Sæther Houge, klimarådgiver i Norges Bondelag.

Rødalgene er en uønsket art i Portugal

Rødalgene fra Portugal har sin opprinnelse i Asia. De har kommet til Portugal gjennom skipstrafikk. I Portugal er algen regnet som en uønsket art, som fortrenger andre arter. Derfor kan algen i beste fall vise seg å gi en dobbel miljøgevinst, ved at det kan brukes til industriformål i landbruket.

Andreas Bonde og Roger Bason er gründerne bak NJORD AQtech.

-Vi synes det er spennende vårt industrielle konsept kan være med på å bidra til å redusere metanutslippene melkeproduksjon, ved å bruke tangen Asparagopsis som et spesialbearbeidet husdyrtilskudd, uttaler de. 

Kilde: Pressemelding fra TINE