Gunnar Hovland
Foto: TINE

Rekordstort overskudd for TINE i 2. tertial.

5. oktober 2021

Konsernsjef Gunnar Hovland peker på viktigheten av å se mer fremover enn bakover når TINE Gruppa leverer sitt beste finansielle tertial noensinne. Driftsresultatet endte på 898 millioner kroner, opp 76 millioner kroner sammenliknet med samme periode i 2020.

— La det ikke være noen tvil; dette feirer vi. Eiere, ansatte og samarbeidspartnere har jobbet hardt og har all grunn til å være stolte – det er i alle fall jeg. Men gode resultater er gjennomgående for vår bransje for det siste halvannet året og de utfordringene vi så før pandemien, de er der fortsatt, sier Gunnar Hovland.

Resultatet drives i hovedsak av arbeidet med kontinuerlig forbedring i hele verdikjeden, fortsatt høy aktivitet innenfor dagligvare – samtidig som salg til restauranter, serveringssteder og hoteller har tatt seg opp.

Salgsinntektene for TINE Gruppa i andre tertial ble 8 180 millioner kroner, som er en økning på 2,1 prosent sammenlignet med andre tertial 2020. Hittil i år er salgsinntektene på rundt 15,8 milliarder kroner, en økning på rett under 1 prosent sammenlignet med 2. tertial i fjor.

— Jeg har stor forståelse for at både eiere og ansatte er lei av å høre meg snakke om utfordringer når vi oppnår gode resultater. Det er ikke en refleksjon på at vi ikke gjør de rette grepene eller jobber hardt, snarere tvert om. Det er en oppfordring og påminnelse til oss alle om at vi må jobbe minst like hardt for å bli bedre i tiden som kommer, når samfunnet normaliseres og konkurransen tilspisser seg ytterligere, kommenterer Hovland og legger til:

— La meg låne ordene til en tidligere stor golfspiller, Gary Player. Jo hardere jeg jobber, jo heldigere blir jeg. Det er gjeldende for oss også. Det er mye som er utenfor vår kontroll, men gode resultater gjennom pandemien skyldes også et imponerende stykke arbeid fra ansatte og eiere. Dette har lagt fundamentet for 2022 og mer «normale tilstander».

Økt import og tøffere konkurranse nasjonalt preger andelsutviklingen
Grunnet økt konkurranse nasjonalt og stadig økende import har TINE tapt volumandeler i dagligvare i størrelsesordenen 0,4 prosentpoeng og verdiandeler med 1 prosentpoeng så langt i år. Noen måneder med positiv utvikling på søtmelk i foregående tertial til tross. Utviklingen er også knyttet til tap av andeler på ost og yoghurt.

Godt salg og lavere driftskostnader bak styrket internasjonalt resultat
Salgsinntektene til TINEs internasjonale virksomhet ble over 1,2 milliarder kroner i andre tertial, en økning på 7 prosent sammenlignet med andre tertial 2020. Hittil i år er salgsveksten 2,6 prosent. De økte salgsinntektene speiler økt aktivitet i storhusholdning som følge av at pandemien er på retur. Driftsresultatet ble -15 millioner kroner – en bedring på 36 millioner kroner fra i fjor.

Samtidig styrkes driftsresultatet gjennom bedret bruttofortjeneste, lavere driftskostnader og valutaeffekter. Det må legges til at lavere pris for melk og lavere produksjonskostnad i Irland, motvirkes av kvalitets -og driftskostnader knyttet til oppstart av anlegget. Produksjonen på det irske anlegget er godt i gang og leverer høy kvalitet. Noe av produksjonen til det internasjonale markedet skjer også i Norge for å støtte oppstartsfasen i Irland.

Ytterligere effektivisering
Høyere driftskostnader er drevet av høyere lønnskostnader, samt høyere pris på energi, økte pensjonskostnader og høyere kostnader til salg og markedsføring. Samtidig har TINE fortsatt god fart på arbeidet med å redusere kostnader i hele verdikjeden.

Kilde: Pressemelding fra TINE