Foto: Felleskjøpet Agri.
Foto: Felleskjøpet Agri.

Rekordstort kvantum av bygg

16. september 2021

Det ser ut til at det i år blir høstet mer bygg enn på minst 15 år, hovedårsaken er et større areal enn de siste årene. I dagens reviderte prognose for kornavlingene er kvantumet med kveite og rug/rugkvete justert litt ned sammenlignet med den første prognosen. Totalt viser prognosen at det går mot et normalt kornår. 

Prognosen tilseier ein tilgang av korn som er  54 000 tonn lågare enn prognosert i august.

Prognosen på 630 000 tonn bygg er 30 000 tonn større enn i 2016 som er det året med størst byggavling i statistikken som går tilbake til 2005.

I rapporten fra NLR Trøndelag skrives at regn har ført til mye legde i havre og groing i bygg, og allerede nå konkluderes det med at “vi vil ikkje få alt i hus”. Ellers er tilbakemeldingene fra Østlandet at tørken har gjort litt mer skade enn tidligere antatt.

Matkorn

Foreløpige beregninger viser at 72 prosent av kveiteavlinga blir matkorn. Tidlige tall basert på mottatt korn tyder på høgt proteininnhold i matkveita, med verdier over fjoråret. 

Når det gjelder matkorn viser statistikken og prognosen at forbruket av kveite, rug og bygg går ned, mens forbruket av havre øker.

 

Kilde: Felleskjøpet Agri.