Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Rekordstor slakting av kyr og kviger

5. januar 2023

Det er økt slakting av kyr og ikke minst kviger som gjør at produksjonen av storfekjøtt 2022 ble den største siden 1999. Salget av storfekjøtt var omlag 12 000 tonn større enn den norske produksjonen, mens importen av storfekjøtt var på ca 16 000 tonn. Samlet fører dette til at det nå er 4900 tonn kjøtt på reguleringslager. Det viser foreløpige tall fra Animalia og Nortura.

Det ble produsert 91 700 tonn storfekjøtt i 2022, det er en økning på 5 prosent fra 2021, og er det største volumet i dette årtusen. Når man ser på tall fra Animalia så viser de at det er slaktinga av kyr og ikke minst kviger som har økt. Denne tabellen viser slakting ved utgangen av uke 51.

År Kyr Kviger
2022 118 077 34 874
2021 110 369 29 252
2020 105 392 26 793
2019 118 205 25 008
2018 118 324 28 216
2017 117 571 20 967
2016 115 376 18 469
2015 112 961 18 898
2014 111 166 21 575

 

Slaktingen av okser er relativt stabil de siste årene.

Hvor mye som er solgt finnes det ikke nøyaktige tall for, men Nortura Totalmarked opererer med 103 600 tonn. (Den største usikkerheten er hvor mye som ligger på såkalte kommersielle lager.)

Importen i 2022 er anslått til 16 400 tonn, det aller meste av dette ble importert fram til august før det det ble markedsdekning på norsk storfekjøtt.

Det store spørsmålet framover hvordan salget utvikler seg i år, i den siste prognosen fra Nortura anslår de en nedgang på 3 prosent fra 2022 til 2023. Avtalte importkvoter er på ca. 9000 tonn, og hvis de blir tatt inn vil det gi et underskudd på 800 tonn i året 2023, det betyr at det fortsatt vil være et betydelig volum på reguleringslager ved neste årsskifte.

På litt lenger sikt er det sikkert at de kyrne og kvigene som ble slakta i 2022 ikke får flere kalver.

Kilder: Animalia og Nortura