Dagligvarer i butikk
Foto Morten F. Holm / SCANPIX .

Rekordstor import av jordbruksvarer

6. mars 2019

Målt i tonn har importveksten av landbruksvarer til Norge aldri vært større enn i 2018. Importen av ost, korn og poteter gjorde store byks. Importen økte med 522.811 tonn i fjor til litt over 5,5 millioner tonn, viser tall som Landbruksdirektoratet la fram onsdag, og som Nationen gjengir.

En så stor vekst i importen av landbruksvarer er ikke registrert før på statistikken som går tilbake til 1999. Siden da er importen nesten nøyaktig doblet målt i tonn. Veksten det siste året var på 10,5 prosent.

Målt i verdi økte landbruksimporten i 2018 med nær 2,9 milliarder kroner, eller 4,5 prosent, til en samlet verdi på 66,5 milliarder kroner. I 1999 var importen på 16,9 milliarder kroner.

Ifølge direktoratet blir rundt 80 prosent av landbruksvarene importert tollfritt. Det er varer som ikke blir dyrket her i landet.

Det var også en importøkning av sentrale landbruksvarer som blir produsert her i landet. Importen av ost økte med 7 prosent i volum og 9 prosent målt i verdi.

Samlet økte importen av meierivarer med 2.500 tonn til 28.400 tonn. Målt i verdi var veksten på 10 prosent til samlet verdi av 1.277 millioner kroner i fjor.

– Osteimporten står for nær 900 millioner kroner og er den viktigste faktoren der. En del av veksten kan ha med utvidelsen av de tollfrie kvotene etter forhandlingene med EU, men det blir også importert en del ost til full toll, sier fungerende seksjonssjef Sigurd-Lars Aspesletten i Landbruksdirektoratet.

NTB