Storfeslakt
Illustrasjonsfoto

Rekordpriser på importkvoter for kjøtt

6. november 2020

Årets største auksjon av tollkvoter for landbruksvarer ble arrangert 3.–5. november. Det var stor rift om kvoter for svinekjøtt, storfekjøtt og ost.

Landbruksdirektoratet fordeler tollkvoter som gir rett til import av en rekke landbruksvarer til redusert toll. For mange av kvotene skjer fordelingen via auksjon og kvoterettighetene er omsettelige.

Historisk høye bud
I auksjonen 3.-5. november deltok 158 aktører og 45 kvoter ble fordelt for 2021. Det var historisk høye bud på flere kvoter.
– Dette er ekstraordinært, vi har aldri opplevd noe lignende, sier Jens Tjentland i Landbruksdirektoratet.

  • Kvoten på skinke av svin fra EU på 600 tonn ble tildelt med en pris på 60,01 kroner per kilo, dobbelt så mye som i auksjonen i fjor, da tilsvarende pris var 30,26 kroner.
  • Kvoten på pølser fra EU på 600 tonn ble tildelt med en pris på 46,86 kroner per kilo. Prisen i fjor var 17,97 kroner.
  • Kvoten på fryst storfekjøtt fra WTO på 1 084 tonn ble tildelt med en pris på 40,05 kroner per kilo, mot 21,06 kroner i fjor.
  • Kvoten på ribbe fra EU på 300 tonn ble tildelt med en pris på 30,01 kroner per kilo, mot 10,16 kroner i fjorårets auksjon.
  • EU-kvoten for ost og ostemasse på 3 400 tonn ble fordelt til 24,94 kroner per kilo, som er 22 øre høyere enn sist.


Auksjon som forventningsbarometer
– Auksjonene våre er ikke bare en effektiv og rettferdig måte å fordele importrettigheter på, de kan også leses som et forventningsbarometer, sier sekjsonssjef Jens Tjentland. – Auksjonen denne uka viser at importørene har en klar forventning om prisnivået i det norske markedet, og at det blir behov for import også i 2021. Derfor vurderer de det som viktig å skaffe seg rettigheter som kan brukes eller omsettes.

Det er åpnet for import til reduserte tollsatser for flere landbruksvarer nå i høst. Bakgrunnen er at overskudd ble snudd til underskudd for flere norske landbruksprodukter i løpet av få måneder. Det ligger for eksempel ikke en eneste hel gris på reguleringslager. Koronaepidemien med redusert grensehandel og endret forbruksmønster med mer matlaging hjemme er to av flere forklaringer på dette.

– Prognosene fra markedsregulatorene tilsier at dette er en utvikling som vil fortsette neste år, og det har selvsagt importørene merket seg.

Det er verd å merke seg at det var økt interesse også for importkvoter av sau- og lammekjøtt i høstens auksjon.

– Interessen for importkvotene sier ganske mye om et marked som er i stor endring, og om et behov fra importørenes side om å sikre seg handlingsrom i 2021, sier Jens Tjentland.

Totalt ble det omsatt importrettigheter for 260 mill. kroner i auksjonen, en økning på 68 mill. kroner fra i fjor.

Se oversikten over alle auksjoner her

Kilde: Landbruksditrektoratet.