Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Reguleringslageret av lammekjøtt tømmes raskt

7. desember 2021

De to siste årene har det nesten ikke vært kjøtt innom reguleringslagrene, det eneste unntaket har vært lammekjøtt. Nå melder Nortura at også det lageret vil være tomt før jul.

Finn Avdem, fagsjef for småfe i Nortura, skriver i dag følgende på nettsidene til Nortura:

Godt sal og litt mindre slakting gjer at det har gått lite lam inn på reguleringslager gjennom årets slaktesesong. Lite lager og melding om auka engrospris på lam etter nyttår, gjorde at ein del industrikundar ynskte å kjøpe opp reguleringslageret før prisoppgangen.

Når dette skjer, får alle potensielle kjøparar melding om dette frå Nortura Totalmarked, slik at alle kan få dekt noko av behovet sitt. Det var stor interesse for å kjøpe, og reguleringslageret blir difor tømt i vekene før jul.

Det som blir spanande, er om slaktemengda som nå ligg på industrien sine eigne lager held fram til ny slaktesesong saman med den mengde sau/lam som blir slakta gjennom vinteren. I år som i fjor har ikkje ein saueskrott vore innom reguleringslageret.

Konklusjonen på dette er at marknaden har tola godt prisoppgangen på kr 3 for lam og kr 9,35 for sau som Nortura har teke ut på vegne av sauebonden i årets slaktesesong.

Kilde: Nortura Medlem