Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Regjeringspartiene og SV enige om strømstøtte til landbruket

9. februar 2022

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er blitt enige om en midlertidig strømstøtteordning for landbruket.

Støtteordningen til jordbruks- og veksthusnæringen har som mål å kunne utbetale støtte i andre halvdel av februar 2022.

Ordningen er basert på prinsippene i strømstønadsordningen for husholdningene, men med et vesentlig høyere tak for strømbruken for jordbruket og uten tak for veksthus, opplyser de tre partiene i en pressemelding.

Fanger opp gårder uten drift med forbrukskode næring

Et nytt element er at ordningen skal fange opp 29.000 gårder som ikke søker om produksjonstilskudd, men som er registrert under næring. Disse stod før i fare for å falle mellom to stoler, men de skal nå inkluderes.

– De har stått i fare for å falle utenfor alle ordninger. Det var Bondelaget som spilte inn dette til oss, og vi har jobbet mye for å til en løsning på dette, sier landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Per Vidar Kjølmoen, til Nationen.

-Den gruppen vi ser kan falle mellom husholdningsordningen og landbruksordningen er de som har målere registrert på et organisasjonsnummer med forbrukskode næring, og ikke lengre driver aktivt (dvs. ikke søkere av produksjonstilskudd). Blant denne gruppen finnes blant annet de som tidligere har drevet aktivt, men i dag leier bort jorda. Hvilken forbrukskode strømmålerne er registrert på er det ikke så mange som har hatt et aktivt forhold til, sier Arnstein Tveito i Bondelaget til Landbruk24.

Tar sikte på utbetaling i slutten av februar

Forslaget innebærer en ekstrabevilgning på 500 millioner kroner. Totalt innebærer ekstraordinære tiltak etter regjeringsskiftet økt bevilgning til jordbruket på om lag 1,5 milliarder kroner, inkludert ekstra bevilgning til investeringsstøtte.

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) har tidligere varslet at Landbruksdirektoratet tar sikte på å starte med utbetalinger mot slutten av februar. Bøndene skal ikke søke om støtte, men kompensasjon blir utbetalt basert på forbruksdata.

– For Senterpartiet er det viktig å sikre trygg mat basert på norske naturressurser. Derfor var det helt nødvendig å få på plass en støtteordning som avhjelper situasjonen for næringen, sier Senterpartiets Jenny Klinge.

Ingen bønder å miste

– Krisen i jordbruket handler om mer enn strøm, og med denne enigheten mellom SV og regjeringspartiene legger Stortinget viktige føringer for arbeidet med både kompensasjon og jordbruksforhandlinger, og det har det vært viktig for SV å få på plass, sier Torgeir Knag Fylkesnes, næringspolitisk talsperson og nestleder i SV, til NTB.

– Avtalen er klar på at den ekstraordinære kostnadsveksten ikke skal føre til forfall i jordbruket. Vi har ingen bønder å miste, ingen matproduksjon å tape, sier han.

Det var i midten av januar at det ble enighet om å komme bøndene i møte med en strømstøtteordning. Deretter ble forslaget sendt til behandling i næringskomiteen på Stortinget etter at regjeringen i statsråd 28. januar la fram en proposisjon.

Torsdag avgir komiteen innstillingen, og deretter skal forslaget behandles i Stortinget. Foreløpig dato for dette er satt til 15. februar.

(©NTB)

[email protected]