Bertran Trane Skadsem
Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Regjeringen fører Stortinget bak lyset med pels-forskriften

28. juni 2019

Norges Pelsdyralslag regner fortsatt på detaljene i regjeringens forskrift om erstatning til norske pelsdyrbønder. Men det står allerede klart at Stortingets krystallklare krav om full og rettferdig erstatning blir oversett.

200 norske familier lever fortsatt i total uvisshet. Politikerne lovet i Stortinget at forbudet mot pelsdyrnæringen ikke skal ruinere dem og etterlate gjeldsslaver, men forskriften som fredag ble lagt ut på høring av departementet, ser ut til å ramme akkurat like nådeløst og urettferdig.

– Stortinget har sendt en bestilling til regjeringen om at det skal gjennomføres reelle individuelle vurderinger, urimelige utslag skal unngås, og erstatningen skal være rettferdig. Ingenting av dette dekkes i forskriften departementet har sendt ut i dag. Det er bare lagt inn mer tåkeprat, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Betran Trane Skadsem.

I debatten på Stortinget tidligere i juni, ble bonden Jan Ove Horpestad trukket frem som ett av mange eksempler på hvordan regjeringens forslag til erstatning ville slå helt urimelig ut. Han ville med regjeringens opprinnelige forslag tapt over fem millioner kroner på forbudet mot pelsdyr. Både saksordfører Morten Ørsal Johansen (FrP) og statsråd Olaug Bollestad (KrF) var klare på at det vil være et åpenbart urimelig utslag – som Stortinget altså har vedtatt at skal unngås.

«Det eksempelet som representanten Pollestad trakk fram – om Horpestad, som vil få et formuestap på 5 mill. kr – vil jeg kalle et godt eksempel på noe som er urimelig. Så enkelt er det», sa Ørsal Johansen.

«Når jeg bare hører tallet 5 mill. kr, er jeg helt enig i at det er urimelig», sa Bollestad.

Om man regner på Horpestads tap etter forskriften som nå er ute, er fasit fortsatt at han taper over fem millioner kroner. Det eneste som er endret er en vag formulering om at man kan klage på urimelige utslag.

– Dagen før avstemningen var det flertall for et forslag om full og rettferdig erstatning. Regjeringen pisket sine egne representanter til å snu. Det skjedde med trusler, men også med tydelige løfter om at dette skulle bli rettferdig. Nå ser vi at regjeringen fører Stortinget bak lyset. De neste ukene skal vi gå nøye gjennom hvordan dette rammer familier over hele Norge, sier Skadsem.

– Regjeringen skyver i tillegg hele ansvaret for å dokumentere tap over på hver enkelt bonde. De er ikke engang villige til å ta på seg det ansvaret. Systemet vil prøve å kjøre over bøndene nå, slik de har gjort i to år. Det er helt grusomt, sier Skadsem.

En rekke politikere fra regjeringspartiene var i debatten tydelige på hvordan de tolket vedtaket de sendte videre til regjeringen.

«Sluttresultatet, en fullverdig kompensasjon, er det eneste som gjelder når Stortinget får dette tilbake og ser om man har levd opp til standarden som vi vedtar her i dag», sa Michael Tetzschner (H) om forslaget de vedtok.

«Det har vært nok av representanter fra regjeringspartiene som har sagt veldig klart hva de mener. Statsråden har også gjort det. Det er varslet at når den første saken, den første avgjørelsen om en kompensasjon, er avgjort av en fylkesmann, og vedkommende mener den er urimelig, vil øyeblikkelig Roy Steffensen, Morten Ørsal Johansen og andre representanter fra regjeringspartiene få en telefon og beskjed, og da er det opp til Stortinget å ta saken tilbake og vurdere om det er rimelig», sa Carl I. Hagen (FrP) – og la til:

«Vi har alle sagt at det er ingen som skal lide et tap, og dette kommer tilbake hvis det er slik at noen kommer til å gjøre det.»

Norges Pelsdyralslag vil nå bruke de neste ukene til å få full oversikt over konsekvensene og hvordan forskriften slår ut, men sier det vil være opp til Stortinget å sikre rettferdighet.

– 200 familier har blitt ofre for et storpolitisk maktspill, og regjeringen har siden første dag lagt opp til at de også skal sitte igjen med regningen for det. Dette handler om livene og livsgrunnlaget til folk, og deres eneste håp er at Stortinget gjør som de har lovet og griper inn overfor denne uverdige håndteringen av en liten gruppe, sier Skadsem.

 

Skammelig Olaug Bollestad

– Jeg forstår ikke hvordan Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) har samvittighet til å foreslå en så dårlig kompensasjonsordning. Hun sender med åpne øyne nær 200 familier inn i økonomisk ruin. Det er kynisk og stikk i strid med de fine ordene fra regjeringspartiene om forbedringer og anstendighet i stortinget 13. juni, sier Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder i Næringskomiteen.  

 – Senterpartiet vil ikke sitte stille å se på den uretten som Bollestad og regjeringen gjør mot pelsdyrbøndene som er rammet av forbudet. Denne saken vil bli løftet inn i Stortinget av Senterpartiet så snart Stortinget trer sammen igjen til høsten. 

 

Kilde: Pressemelding fra Norges Pelsdyralslag
            Pressemelding fra Senterpartiet