Storfeslakt
Illustrasjonsfoto

Redusert slakting av storfe i 2019

7. januar 2020

Fersk statistikk fra Animalia viser en nedgang i produksjon av storfekjøtt på 3 200 tonn (3,7 %) i 2019 sammenlignet med 2018. Tørken førte til ekstraordinær stor slakting i 2018, sammenlignet med 2017 er det en økning i produksjonen på 1000 tonn.

Her er oversikten over produksjon av storfekjøtt de siste seks årene.

Slaktevolum i tonn.

2014 78 700  
2015 79 700 +1,3%
2016 81 600 +2,4%
2017 85 200 +4,4%
2018 89 500 +5,1%
2019 86 200 -3,7%

Det er fortsatt underskudd på storfekjøtt i Norge, og det er importert omtrent 12 000 tonn. Det ser ut som det har vært en liten økning i salget i 2019.

Markedsandeler

  Nortura KLF
2014 73,8% 26,2%
2015 74,9% 25,1%
2016 75,3% 26,7%
2017 74,3% 25,7%
2018 74,2% 25,8%
2019 73,1% 26,9%

 

Kilde: Animalia